REKLAM

DENEME TÜRÜNÜN TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDAKİ TEMSİLCİLERİ

DÜNYA EDEBİYATINDA DENEME

Geçmişi eski Yunan ve Latin edebiyatlarına dayanan deneme türünün başlı başına ayrı bir tür olarak ilk örneklerini 16. yüzyıl Fransız yazarı Montaigne vermiştir. Montaigne’nin Essais (Denemeler) adlı eseri bu türün ilk örneği kabul edilir. Montaigne’den sonra deneme türünde eser yazan önemli bir sanatçı da Francis Bacon’dur. (1561-1626) Dünya edebiyatında deneme türünün diğer temsilcileri : İngiliz yazarlar Joseph Addison, Eliot ile İrlandalı Richard Steele

ABD'li en ünlü deneme yazarları Ralph Waldo Emerson ile Henry David Thoreau

Fransız deneme yazarları arasında Theophile Gautier, Anatole France, Hippolyte Taine, Alain

 

TÜRK EDEBİYATINDA DENEME

Önceleri “musahabe”, “tecrübe-i kalemiyye” (kalem tecrübesi) gibi isimlerle anılan deneme, modern anlamda gazete ile ortaya çıkan bir türdür. Tanzimat’tan itibaren çeşitli zamanlarda gazete ve dergilerde “musâhabe” üst başlığı altında deneme benzeri yazılar çıkmıştır.

Edebiyatımızda ilk deneme örneklerini Ahmet Haşim’in verdiği söylenir. (Bize Göre, Gurabahane-i Laklakan)

Edebiyatımızda deneme türünde eser veren sanatçıların çoğu genellikle şair, romancı, hikayeci kimlikleriyle tanınır. Denemeci olarak tanınan yazarımız fazla değildir. Deneme yazarı olarak bilinen sanatçılar arasında Nurullah Ataç, Mehmet Kaplan, Sabahattin Eyüboğlu, Nurettin Topçu, Cemil Meriç sayılabilir.

Joomla SEF URLs by Artio

REKLAM