REKLAM

Milli Edebiyat Dönemi Doğru-Yanlış Soruları - 3.0 out of 5 based on 2 votes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

. Milli Edebiyat dönemiyle ilgili aşağıdaki yargı­ların doğru olanlarının yanına "D", yanlış olanlarının yanına "Y" yazınız.

1. Sanatlı, süslü yapmacıklı dil bırakılmıştır. ( )

2. Dilimizdeki Arapça ve Farsça sözcüklerin tamamı atılmıştır. ( )

3. Eserlerde Anadolu hayatı yer almaya başlamıştır.( )

 

4. Bu dönemde aruz ölçüsü kullanılmamıştır. ( )

5. Toplumu değiştirmeyi gaye edinmişlerdir. ( )

6. Sözcüklerin eş anlamlılarının Türkçe olanlarının kullanılması gerektiği görüşü hâkimdir. ( )

7. Genç Kalemler dergisi bu edebiyat için milat sa­yılabilir. ( )

8. Hamdullah Suphi Tanrıöver, Ali Canip, Refik Halit Karay, Yakup Kadri, Faik Ali Ozansoy, Fuat Köp­rülü daha önce Fecr-i Ati döneminde yer almışlar­dır. ( )

9. Beş Hececilerden bazıları hece ile serbest müs­tezat yazmayı denemişlerdir. ( )

10. Beş Hececiler toplumsal bilinci doruklara çıkar­mışlardır. ( )

11. Yeni Lisan makalesi Milli edebiyatın manifestosu olarak kabul edilir. ( )

12. Milli edebiyat şiir ağırlıklı bir dönemdir. ( )

13. Mehmet Emin Yurdakul milli edebiyat fitilini ateş­leyen şairdir. ( )

14. Tiyatro Milli edebiyat döneminde sönük kalmıştır. ( )

15. Beş Hececilerin birçoğu aruzu da kullanmıştır. ( )

16. Yahya Kemal, Divan şiirini Batı şiiriyle sentezle-mek gayesi taşıdığından neo-klasik şair olarak hatırlanır. ( )

17. Mehmet Âkif için güzellik hakikatlerden değerlidir. ( )

18. R. Nuri sade bir dil kullanmıştır. ( )

19. Soytarının Kızı, Sinekli Bakkal'ın önceki ismidir. ( )

20. Halide Edip'in dili özenlidir. ( )

21. Refik Halik Karay'ın şiir türünde kitapları da var­dır. ( )

22. Yakup Kadri şiirle hiç ilgilenmemiştir. ( )

23. Halide Edip'in romanlarında realizmin izleri görü­lür. ( )

24. Reşat Nuri'nin şiir türünde eserleri de vardır. ()

25. Mehmet Akif heceyi de kullanmıştır. ( )

26. Mehmet Akif manzum hikâye türünde eserler ver­miştir. ( )

27. Yahya Kemal Beyatlı nazmı nesirden uzaklaştır-mıştır. ( )

28. Mehmet Akif Ersoy nazmı nesre yaklaştırmıştır. Bu tutum Tevfik Fikret'le benzeşen yöndür. ( )

29. Yahya Kemal hece veznini denememiştir. ( )

30. Mehmet Akif'in şiirlerinde didaktik bir yan vardır. ( )

31. Yahya Kemal Beyatlı sembolizmden etkilenmiştir. ( )

32. Halide Edip'in, Yakup Kadri'nin anı türünde kitap­ları da vardır. ( )

33. Çalıkuşu'nun konusu İstanbul'da geçer. ( )

34. Başını Vermeyen Şehit, Forsa Ömer Seyfettin'in tarih konulu eserleridir. ( )

35. Ziya Gökalp şiir türünde eser vermemiştir. ( )

36. Ömer Seyfettin Maupassant tarzı öyküler yaz­mıştır. ( )

37. Ziya Gökalp, Mehmet Akif gibi didaktik bir tarzı tercih eder şiirlerinde. ( )

38. "Ben bir Türküm; dinim, cinsim uludur" dizeleri Mehmet Emin Yurdakul'undur. ( )

39. Ömer Seyfettin'in öykülerinde Refik Halit Karay, Reşat Nuri'de olduğu gibi mizahın etkisi vardır. ()

40. Milli Edebiyat şairleri şiirde söz sanatlarının kulla­nılmasına karşı çıkmışlardır. ( )

41. Milli edebiyat şiirinde epik ve didaktik öğeler bas­kındır. ( )

42. Ömer Seyfettin, Efruz Bey eserinde yanlış Batılı­laşmayı işlemiştir. ( )

43. Yeni Lisan anlayışı Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Caniple başlamıştır. ( )

44. Fuat Köprülü şiir türünde eser vermemiştir. ( )

45. Ziya Gökalp aruzu da kullanmıştır. ( )

46. Faruk Nafiz Çamlıbel, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Ömer Seyfettin'in eserlerinde "Anadolu, memleket" önemli bir öğedir. ( )

47. Halit Fahri Ozansoy aruzu kullanmayan şairler­dendir. ( )

48. Binnaz, edebiyatımızda heceyle yazılmış ilk tiyat­ro eseridir. ( )

49. Yahya Kemal'in şiirinde tarihe, Osmanlı'ya, tari­hin değerine büyük bir vurgu vardır. ( )

50. "Ok" heceyle yazılmış bir örnektir. ( )

51. Yakup Kadri'nin eserlerinde mistisizme yer yok­tur. ( )

52. Halide Edip, Yakup Kadri, Reşat Nuri'nin eserle­rinde teknik güçlüdür. ( )

53. Halide Edip Türkçülük akımının etkisindedir. ( )

54. Reşat Nuri, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay Türkçülük düşüncesinden etkilenmiş­lerdir. ( )

55. Refik Halit Karay'ın eserlerinde mizah ve hiciv önemli bir yer tutar. ( )

56. Ömer Seyfettin'in yapıtlarında çocukluk anıları iş­lenen konulardandır. ( )

57. Y. Kemal Beyatlı parnasizmden etkilenmiştir. ( )

CEVAPLAR:

{pub}CEVAPLARI GÖRMEK İÇİN ÜYE GİRİŞİ YAPINIZ. {/pub}

{reg}


1. D

16. D

31. Y

46. D

 

2. Y

17.Y

32. D

47. Y

 

3. D

18. D

33. Y

48. Y

 

4. Y

19. D

34. D

49. D

 

5. Y

20. Y

35. Y

50. D

 

6. D

21. D

36. D

51.Y

 

7. D

22. Y

37. D

52. D

 

8. D

23. D

38. D

53. D

 

9. D

24. Y

39. D

54. Y

 

10.Y

25. Y

40. Y

55. D

 

11. D

26. D

41. D

56. D

 

12.Y

27. D

42. D

57. D

 

13.D

28. D

43. D

 

 

14. D

29. Y

44. D

 

 

15. D

30. D

45. Y

 

 

 

 

 

 

{/reg}

Joomla SEF URLs by Artio

REKLAM