REKLAM

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME-2

1. Memleketçi şiir yaklaşımıyla şiirlerini yazmıştır. Âşık Veysel gibi büyük bir ustayı Türk şiir dünyasına kazandırmasının yanı sıra Türklüğün milli kaynaklarına yönelmesi bakımından bu dönem şairleri arasında önemli bir yeri vardır. Bütünüyle Türk folkloruna yönelmiş ve halk şiiri formlarını kendine örnek almıştır. Anadolu'daki milli ruhu yeniden canlandırma çalışmalarına sanatı aracılığıyla büyük bir katkıda bulunur. Halay şiiri milli romantik dokunun izlerini taşır. Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı oyunlarındandır. ……………………………………………………………………………….

 

2. Anadolu insanını yakından tanıması şiirlerindeki milli romantik hissedişine kaynaklık etmiştir. Bireysel hissedişler, günlük hayat, tarih ve mazi, din ve tasavvuf, tabiat ve yurt güzellikleri, destanlar, halk hikâyeleri onun kaynaklarıdır. Bayrak şairi olarak bilinen sanatçıda tarihsel duyarlık, kuru bir geçmiş seviciliği değil, geçmişle gelecek arasında bilinçli bir kesişim anıdır. Şiirinde milli romantik açılım, duygusal patlamalar halinde kendisini ifade eder. ……………………………………………………………………………….

3. Okulunu yarıda bırakıp Milli Mücadele'ye bizzat katılmıştır. Mütareke günlerinde şiire başlamışsa da asıl ününü Cumhuriyet döneminde sağlamıştır. Şiirleri önce Büyük Mecmua'da daha sonra "Dergah, Varlık" ve "Oluş" dergilerinde yayımlanmıştır. Şiirde Faruk Nafiz'in izinde yürümüştür. "Gurbet şairi" olarak tanınır. Onun şiirindeki konularını "vatan sevgisi, savaş, aşk, köyünde, siperde ve daima gurbette olan Mehmetçik" oluşturur. Gurbet duygusunu bizzat yaşamış biridir. ……………………………………………………………………………….

4. Deneme, eleştiri, günlük (günce) ve çeviri türündeki eserleri ile tanınır. Yazılarıyla genç şairlerin tanınmasında büyük emek harcadı. Edebiyatımızda eleştiri türünün yerleşmesinde yazılarıyla etkili olmuştur. Türkçenin özleşmesi, arılaşması için yıllarca adeta tek başına savaştı. Yazılarında hiç yabancı sözcük kullanmadı. Pek çok genç yazarı etkiledi. Eleştiri ve deneme türündeki yazıları önemlidir. Kabul edilmiş bazı değerleri yeniden ele alarak tartışmalara yol açtı."Günce"de ise yaşamının son iki yılında yazdığı günlükleri vardır. Deneme ve eleştiri yazıları Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Sözden Söze, Ararken, Diyelim, Söz Arasında, Okuruma Mektuplar, Söyleşiler adlı kitaplarda toplanmıştır. ……………………………………………………………………………….

5. Asıl mesleği hekimliktir; ama halkına, yurduna, ulusuna hizmeti ülkü edinmiş bir şair-yazar olarak ün yapmıştır. Atatürk ve yurt sevgisi, çocuklar, bağımsızlık en çok ilgilendiği tema ve konulardır. "Gelenekten kopmadan çağdaşa, evrensele açılma" anlayışıyla eserler vermiştir. Heceyle de, serbest nazımla da şiirleri vardır. “Dünyanın Bütün Çiçekleri” şiiriyle geniş kesimler tarafından sevilmiştir. Şiirlerinden bazıları, Bir Çocuk Bahçesinde, Bağbozumu Sofrası, Çocuklar Gemisi, Yanık Hava, Bağımsızlık Gülü, Sakarya Meydan Savaşı ……………………………………………………………………………….

6. Şiiriyle eski şiir geleneğini yıkmış bir şairdir.Şiirde klişelere, şairaneliğe, benzetmelere, ölçü ve uyağa karşı çıkmıştır. Sokaktaki sade vatandaşı, onların dilini kullanarak anlatmıştır. Garip dönemi öncesinde klasik şiirler yazmış olan şair, ömrünün son yıllarında şiirlerinde halk şiirinden yararlanmıştır. Anlatamıyorum, Hürriyete Doğru şiirleriyle tanınmış ve sevilmiştir.Garip ön sözünü kaleme almıştır."Yaprak" dergisini çıkarmış ve bu dergi ile eski şiire bayrak açmıştır. ……………………………………………………………………………….

7. Türk edebiyatı tarihi alanındaki araştırmaları, özellikle Dede Korkut, Kâtip Çelebi ile ilgili çalışmalarıyla tanınmıştır. İlk dönemlerinde aruzla sonraları heceyle şiirler yazmıştır Bu Vatan Kimin şiriyle tanınmış ve sevilmiştir. ……………………………………………………………………………….

B. MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR İÇİN DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) İŞARETLEYİNİZ.

Şiirleri Kültür Haftası, Ağaç, Çınaraltı gibi dergilerde yayımlanmıştır. ( )

Sözcükleri genellikle mecaz anlamlarıyla kullanmışlardır. ( )

Millî konular işlenmelidir. ( )

Türk tarihi, milliyetçilik anlayışları, millî kültür unsurları, memleket manzaraları,  Anadolu insanı gibi temaları işlemişler, millî ve manevi değerlere yönelmişlerdir. ( )

Cumhuriyetin ilke ve inkılâplarının ışığında girilen yeni yönelimleri eserlerinde yansıtmaya çalışmışlardır. ( )

İyimser, umutlu, romantik bir tutumla Anadolu'nun, Anadolu insanının  olumlu yönlerini şiirleştirmeyi amaçlamışlardır. ( )

C. GARİP HAREKETİ İÇİN DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) İŞARETLEYİNİZ.

Sembolist şiire ve hece şairlerine tepki olarak doğmuştur. ( )

Şiirimizde köklü değişiklikler yapmışlardır. ( )

Şiirin diğer sanatlarla (resim, müzik) ilişkisi önemli yer tutar. ( )

Basit, sade, imgesiz şiirler yazmayı savunmuşlardır. ( )

Şiirde biçim güzelliği her şeyin üstündedir. ( )

Şiirde anlamın kapalı olması şiirlerin en temel özelliğidir. ( )

Sözcükleri daha çok mecaz anlamlarıyla kullanmışlardır. ( )

Sıradan insanları ve onların dünyalarını şiirleştirmeyi esas almışlardır. ( )

Ölçüye, uyağa, söz sanatlarına karşı çıkmışlardır. ( )

Sürrealizm (gerçeküstücülük) ve dadaizm akımlarından etkilenmişlerdir. ( )

D.AŞAĞIDAKİ ESERLERİN HANGİ SANATÇILARA AİT OLDUĞUNU VE ESERLERİN TÜRLERİNİ YAZINIZ.

ESER SANATÇI TÜR

Bingöl Çobanları …………………………………………………………….. …………………………..

Kuvayı Milliye Destanı …………………………………………………………….. …………………………..

Han Duvarları …………………………………………………………….. …………………………..

Kitabe-i Seng-i Mezar …………………………………………………………….. …………………………..

Karartma Geceleri …………………………………………………………….. …………………………..

Destursuz Bağa Girenler …………………………………………………………….. …………………………..

Perçemli Sokak …………………………………………………………….. …………………………..

Aruza Veda …………………………………………………………….. …………………………..

Neredesin …………………………………………………………….. …………………………..

CEVAPLAR:

1. AHMET KUTSİ TECER

2. ARİF NİHAT ASYA

3. KEMALETTİN KAMU

4. NURULLAH ATAÇ

5. CEYHUN ATUF KANSU

6. ORHAN VELİ KANIK

7. ORHAN ŞAİK GÖKYAY

B. MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR İÇİN DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) İŞARETLEYİNİZ.

1. Şiirleri Kültür Haftası, Ağaç, Çınaraltı gibi dergilerde yayımlanmıştır. ( D )

2. Sözcükleri genellikle mecaz anlamlarıyla kullanmışlardır. ( Y )

3. Millî konular işlenmelidir. ( D )

Türk tarihi, milliyetçilik anlayışları, millî kültür unsurları, memleket manzaraları, Anadolu insanı gibi temaları işlemişler, millî ve manevi değerlere yönelmişlerdir. ( D )

4. Cumhuriyetin ilke ve inkılaplarının ışığında girilen yeni yönelimleri eserlerinde yansıtmaya çalışmışlardır. ( D )

5. İyimser, umutlu, romantik bir tutumla Anadolu'nun, Anadolu insanının  olumlu yönlerini şiirleştirmeyi amaçlamışlardır. (D  )

C. GARİP HAREKETİ İÇİN DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) İŞARETLEYİNİZ.

1. Sembolist şiire ve hece şairlerine tepki olarak doğmuştur. ( D )

2. Şiirimizde köklü değişiklikler yapmışlardır. ( D )

3. Şiirin diğer sanatlarla (resim, müzik) ilişkisi önemli yer tutar. ( Y )

4. Basit, sade, imgesiz şiirler yazmayı savunmuşlardır. ( D )

5. Şiirde biçim güzelliği her şeyin üstündedir. ( Y )

6. Şiirde anlamın kapalı olması şiirlerin en temel özelliğidir. (Y )

7. Sözcükleri daha çok mecaz anlamlarıyla kullanmışlardır. (Y )

8. Sıradan insanları ve onların dünyalarını şiirleştirmeyi esas almışlardır. ( D )

9. Ölçüye, uyağa, söz sanatlarına karşı çıkmışlardır. ( D )

10. Sürrealizm (gerçeküstücülük) ve dadaizm akımlarından etkilenmişlerdir. ( D )

D.AŞAĞIDAKİ ESERLERİN HANGİ SANATÇILARA AİT OLDUĞUNU VE ESERLERİN TÜRLERİNİ YAZINIZ.

ESER…………………………………. SANATÇI ……………………………………….TÜR

1. Bingöl Çobanları …………….KEMALETTİN KAMU………………………….ŞİİR

2. Kuvayı Milliye Destanı ………….NAZIM HİKMET…………………………….ŞİİR

3. Han Duvarları ……………………FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL……………………ŞİİR

4. Kitabe-i Seng-i Mezar ……..ORHAN VELİ KANIK…………………………….ŞİİR

5. Karartma Geceleri ……………RIFAT ILGAZ…………………………………….ŞİİR

6. Destursuz Bağa Girenler  …ORHAN ŞAİK GÖKYAY…………………….ELEŞTİRİ

7. Perçemli Sokak ………………..OKTAY RIFAT HOROZCU………………ŞİİR

8. Aruza Veda ……………………….HALİT FAHRİ OZANSOY…………………ŞİİR

9. Neredesin ………………………..AHMET KUTSİ TECER…………………….ŞİİR

Joomla SEF URLs by Artio

REKLAM