REKLAM

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri (Memleket Edebiyatı, 5 Hececiler, Öz Şiir Anlayışını Sürdürenler, Garipçiler) Uygulama - 5.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri  (Memleket Edebiyatı, 5 Hececiler, Öz Şiir Anlayışını Sürdürenler, Garipçiler) Uygulama

 

1. Beş Hececiler'den.............. mizahla da ilgilen­miş ve Akbaba dergisini çıkarmıştır.

2. ………………., “Nerdesin” şiiriyle tanınan, Aşık Veysel’i edebiyatımıza tanıtan sanatçıdır.

3. “Bayrak Şairi olarak bilinen Cumhuriyet dönemi şairimiz kimdir?

4. Vatan sevgisini, aşk, gurbet ve doğa sevgisini işlediği şiirleriyle tanınır. “Bingöl Çobanları” adlı pastoral şiiri oldukça ünlüdür.

5. Şiirlerini hece ölçüsüyle yazan, şiirlerinde Anadolu’yu tarihi deniz güzelliklerini işleyen “Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarıkız Mermerleri” adlı şiir kitapları bulunan şairimiz.

6. Önceleri âşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazan, “Bu Vatan Kimin” adlı şiiriyle hafızalarda yer eden şairimiz.

7. Halk Edebiyatı geleneklerine bağlı ve hece ölçüsünde çağdaş şiirler yazdı. Anadolu’yu şiirlerinin ana teması olarak aldı. Yurt güzellemeleriyle tanındı. Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir, Kardelenler adlı şiir kitapları vardır.

8. Atatürk’e ve cumhuriyete olan sevgisini anlatmıştır. 10. Yıl Marşı’nı Faruk Nafiz Çamlıbel’le yazmıştır.

9. Milli edebiyatçıların dil anlayışlarına uygun olarak hem heceyle hem de aruzla epik şiirler yazmıştır. Şiirleri dışında önemli eseri ‘Üç İstanbul’ adlı romanıdır.

10. Aruzla şiire başlamış “Aruza Veda” şiiriyle aruzu bırakarak heceye geçmiştir.Beş Hececiler’dendir. Bir öğretmen olan şair, şiirlerinde aşk, ölüm, hüzün konularını sıkça işlemiştir.

11. Şiire arzula başlamış Ziya Gökalp’ in etkisiyle heceyi kullanmaya başlamıştır. “Gemiciler” şiiri başta olmak üzere, Türk denizciliğiyle ilgili şiirleriyle tanınmıştır.

12. Şiire aruzla başlamış sonraları heceyle yazmaya  başlamıştır.  Hece ölçüsüyle gazel biçiminde şiirler de yazmıştır. “Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi” adlı manzum masalıyla  sevilmiştir. Mizah çalışmaları da vardır.

13. Aruz ölçüsüyle yazdığı ilk şiirlerden sonra daha çok heceyi kullanmaya başlamıştır. “Sanat” adlı şiiriyle “memleketçi edebiyat” anlayışının öncülüğünü yapmıştır. Hem bireysel duygularını hem de memleket konularını şiirlerinde işlemiştir.

14. Milli ve memleketçi edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerin şiirleri ……………………gibi dergilerde yayımlanmıştır.

15. Çoban Çeşmesi (1926), Suda Halkalar (1928), Bir Ömür Böyle Geçti (1933), Akıncı Türküleri (1938) adlı şiir kitaplarını yazan şair.

16. “Dol Karabakır Dol” adlı şiir kitabı olan, “Karadut” adlı şiiri meşhur olan ressam şairimiz.

17. Şiir yazmaya mütareke yıllarında başladı. Kurtuluş Savaşı'nın etkisi ve heyacanıyla millî edebiyat akımına katıldı. Millî duygularla kaleme aldığı “Git Bahar" adlı şiiri tanınmasını sağladı. Şiir kitaplarından biri “Geceden Taşan Dertler”dir.

18. Çanakkale'deki muhteşem savunmanın hatırasını anan "Dur Yolcu" şiirinin yazarı.

19. Fransız sembolistlerinden ve halk şiirinden yararlanarak heceyle kendine has, başarılı şiirler yazmıştır. İlk dönem şiirlerinden sonra mistik konuları, madde ve ruh ilişkisini, insanın evrendeki yerini konu edinen şiirler yazmıştır. “Kaldırımlar” şiiriyle geniş bir kesim tarafından tanınmış ve sevilmiştir. Şiirlerini “Çile” başlığı altında bir kitapta toplamıştır.

20. Şiir, roman, öykü, deneme, edebiyat tarihi gibi alanlarda eserler veren sanatçının Bursa’da Zaman” adlı şiiri geniş bir kesim tarafından sevilmiştir. Aşkı, Doğu-Batı karşıtlığını ele aldığı romanı olan Huzur, yazarın en önemli romanıdır.

21. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir” adlı eserinin türü nedir, ve bu eserde hangi şehirler anlatılmıştır?

22. Fransız sembolizmini Türk şiiriyle başarıyla kaynaştıran şair, hece ölçüsüyle biçim mükemmelliğine önem vererek şiirler yazmıştır. Şiirlerinde bireysel duyguları, insanın iç dünyasını işlemiştir. Kar, Olvido, Fahriye Abla adlı şiirler, sevilen şiirlerinden birkaçıdır.

23. Şiirlerinde ölüm korkusunu, yaşama sevincini işleyen şairin şiir kitaplarından biri Otuz Beş Yaş’tır.

24. 1928 yılında “canlılık, samimiyet, daima yenilik” sloganıyla, sanat için sanat anlayışıyla ortaya çıkan topluluk hangisidir?

25. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında bir beyanname ile ortaya çıkan ilk topluluk hangisidir?

26. Yedi Meşaleciler grubu anlayışına en sadık şair kimdir?

27. Toplumcu gerçekçi edebiyatın ve serbest nazmın öncüsü olan şairdir.

28. Memleketimden İnsan Manzalaraları, Kuvayı Milliye Destanı adlı şiirleri kim yazmıştır?

29. Toplumcu gerçekçi yazarlardandır. Şiir, roman ve hikayeleri vardır. Sınıf, Yaşadıkça adlı şiir kitapları, Hababam Sınıfı, Karartma Geceleri adlı romanları vardır.

30. Geleneksel şiir anlayışına, şiirde ölçü, kafiye, sanatlı söyleyişe karşı çıkan temsilcileri Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu olan anlayışın adı.

31. I. Yeni anlayışının temsilcileri kimlerdir?

32. Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi adlı şiir kitapları hangi şairimizindir?

33. Öz şiir anlayışını sürdüren şairler daha çok Batı edebiyatındaki ………………….akımından etkilenmişlerdir?

34. Öz şiir anlayışının Türk edebiyatındaki öncüleri kimlerdir?

35. Yedi Meşaleciler’in isimlerini yazınız.

36. Nazım Hikmet Ran, 1921 yılından itibaren şiirlerinde özellikle biçim yönünden ……………………akımının temsilcisi …………….’den etkilenmiştir.

37. Orhan Veli, lise arkadaşları ………………ve ………………….ile birlikte hareketini başlatmış ve Batı edebiyatındaki …………………….akımından etkilenmiştir.

38. Amaçları iyi ve güzel şiir yazabilmek olan bu anlayışta şiir soylu bir sanat olarak görülür. Sanat için sanat anlayışı benimseyen bu şairlere göre şiir dili her şeyin üzerinde görülmüştür.

Yukarıda açıklaması verilen Cumhuriyet dönemi şiir anlayışının adı nedir?

39. Geniş kitlelere hitap etmek, onları harekete geçirmek için toplumsal bir kaygıyla yazılan en önemli temsilcisi Nazım Hikmet olan şiir anlayışına verilen ad.

40. Şiir kitaplarından biri Erciyes’ten Kopan Çığ olan, Ankaralı Aşık Ömer takma adıyla da şiirler yazan şairimiz.

CEVAPLAR

 1. Beş Hececiler'den.............. mizahla da ilgilen­miş ve Akbaba dergisini çıkarmıştır. (YUSUF ZİYA ORTAÇ)
 2. ………………., “Nerdesin” şiiriyle tanınan, Aşık Veysel’i edebiyatımıza tanıtan sanatçıdır. (AHMET KUTSİ TECER)
 3. “Bayrak Şairi olarak bilinen Cumhuriyet dönemi şairimiz kimdir? (ARİF NİHAT ASYA)
 4. Vatan sevgisini, aşk, gurbet ve doğa sevgisini işlediği şiirleriyle tanınır. “Bingöl Çobanları” adlı pastoral şiiri oldukça ünlüdür. (KEMALETTİN KAMU)
 5. Şiirlerini hece ölçüsüyle yazan, şiirlerinde Anadolu’yu tarihi deniz güzelliklerini işleyen “Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarıkız Mermerleri” adlı şiir kitapları bulunan şairimiz. (ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI)
 6. Önceleri âşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazan, “Bu Vatan Kimin” adlı şiiriyle hafızalarda yer eden şairimiz. (ORHAN ŞAİK GÖKYAY)
 7. 7. Halk Edebiyatı geleneklerine bağlı ve hece ölçüsünde çağdaş şiirler yazdı. Anadolu’yu şiirlerinin ana teması olarak aldı. Yurt güzellemeleriyle tanındı. Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir, Kardelenler adlı şiir kitapları vardır. (ZEKİ ÖMER DEFNE)
 8. Atatürk’e ve cumhuriyete olan sevgisini anlatmıştır. 10. Yıl Marşı’nı Faruk Nafiz Çamlıbel’le yazmıştır. (BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR)
 9. Milli edebiyatçıların dil anlayışlarına uygun olarak hem heceyle hem de aruzla epik şiirler yazmıştır. Şiirleri dışında önemli eseri ‘Üç İstanbul’ adlı romanıdır. (MİTHAT CEMAL KUNTAY)
 10. Aruzla şiire başlamış “Aruza Veda” şiiriyle aruzu bırakarak heceye geçmiştir.Beş Hececiler’dendir. Bir öğretmen olan şair, şiirlerinde aşk, ölüm, hüzün konularını sıkça işlemiştir. (HALİT FAHRİ OZANSOY)
 11. Şiire arzula başlamış Ziya Gökalp’ in etkisiyle heceyi kullanmaya başlamıştır. “Gemiciler” şiiri başta olmak üzere, Türk denizciliğiyle ilgili şiirleriyle tanınmıştır. (ENİS BEHİÇ KORYÜREK)
 12. Şiire aruzla başlamış sonraları heceyle yazmaya  başlamıştır.  Hece ölçüsüyle gazel biçiminde şiirler de yazmıştır. “Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi” adlı manzum masalıyla  sevilmiştir. Mizah çalışmaları da vardır. (ORHAN SEYFİ ORHON)
 13. Aruz ölçüsüyle yazdığı ilk şiirlerden sonra daha çok heceyi kullanmaya başlamıştır. “Sanat” adlı şiiriyle “memleketçi edebiyat” anlayışının öncülüğünü yapmıştır. Hem bireysel duygularını hem de memleket konularını şiirlerinde işlemiştir. (FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL)
 14. Milli ve memleketçi edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerin şiirleri ……………………gibi dergilerde yayımlanmıştır. (KÜLTÜR HAFTASI, ÇINARALTI, HİSAR)
 15. Çoban Çeşmesi (1926), Suda Halkalar (1928), Bir Ömür Böyle Geçti (1933), Akıncı Türküleri (1938) adlı şiir kitaplarını yazan şair. (FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL)
 16. “Dol Karabakır Dol” adlı şiir kitabı olan, “Karadut” adlı şiiri meşhur olan ressam şairimiz. (BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU)
 17. Şiir yazmaya mütareke yıllarında başladı. Kurtuluş Savaşı'nın etkisi ve heyacanıyla millî edebiyat akımına katıldı. Millî duygularla kaleme aldığı “Git Bahar" adlı şiiri tanınmasını sağladı. Şiir kitaplarından biri “Geceden Taşan Dertler”dir. (HALİDE NUSRET ZORLUTUNA)
 18. Çanakkale'deki muhteşem savunmanın hatırasını anan "Dur Yolcu" şiirinin yazarı. (NECMETTİN HALİL ONAN)
 19. Fransız sembolistlerinden ve halk şiirinden yararlanarak heceyle kendine has, başarılı şiirler yazmıştır. İlk dönem şiirlerinden sonra mistik konuları, madde ve ruh ilişkisini, insanın evrendeki yerini konu edinen şiirler yazmıştır. “Kaldırımlar” şiiriyle geniş bir kesim tarafından tanınmış ve sevilmiştir. Şiirlerini “Çile” başlığı altında bir kitapta toplamıştır. (NECİP FAZIL KISAKÜREK)
 20. Şiir, roman, öykü, deneme, edebiyat tarihi gibi alanlarda eserler veren sanatçının Bursa’da Zaman” adlı şiiri geniş bir kesim tarafından sevilmiştir. Aşkı, Doğu-Batı karşıtlığını ele aldığı romanı olan Huzur, yazarın en önemli romanıdır. (AHMET HAMDİ TANPINAR)
 21. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir” adlı eserinin türü nedir, ve bu eserde hangi şehirler anlatılmıştır? (DENEME, İSTANBUL, ANKARA, KONYA, ERZURUM, BURSA)
 22. Fransız sembolizmini Türk şiiriyle başarıyla kaynaştıran şair, hece ölçüsüyle biçim mükemmelliğine önem vererek şiirler yazmıştır. Şiirlerinde bireysel duyguları, insanın iç dünyasını işlemiştir. Kar, Olvido, Fahriye Abla adlı şiirler, sevilen şiirlerinden birkaçıdır. (AHMET MUHİP DIRANAS)
 23. Şiirlerinde ölüm korkusunu, yaşama sevincini işleyen şairin şiir kitaplarından biri Otuz Beş Yaş’tır. (CAHİT SITKI TARANCI)
 24. 1928 yılında “canlılık, samimiyet, daima yenilik” sloganıyla, sanat için sanat anlayışıyla ortaya çıkan topluluk hangisidir? (YEDİ MEŞALECİLER)
 25. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında bir beyanname ile ortaya çıkan ilk topluluk hangisidir? (YEDİ MEŞALECİLER)
 26. Yedi Meşaleciler grubu anlayışına en sadık şair kimdir? (ZİYA OSMAN SABA)
 27. Toplumcu gerçekçi edebiyatın ve serbest nazmın öncüsü olan şairdir. (NAZIM HİKMET)
 28. Memleketimden İnsan Manzalaraları, Kuvayı Milliye Destanı adlı şiirleri kim yazmıştır? (NAZIM HİKMET RAN)
 29. Toplumcu gerçekçi yazarlardandır. Şiir, roman ve hikayeleri vardır. Sınıf, Yaşadıkça adlı şiir kitapları, Hababam Sınıfı, Karartma Geceleri adlı romanları vardır. (RIFAT ILGAZ)
 30. Geleneksel şiir anlayışına, şiirde ölçü, kafiye, sanatlı söyleyişe karşı çıkan temsilcileri Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu olan anlayışın adı. (GARİPÇİLER – I. YENİ)
 31. I. Yeni anlayışının temsilcileri kimlerdir?
 32. Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi adlı şiir kitapları hangi şairimizindir? (ORHAN VELİ KANIK)
 33. Öz şiir anlayışını sürdüren şairler daha çok Batı edebiyatındaki  SEMBOLİZM akımından etkilenmişlerdir?
 34. Öz şiir anlayışının Türk edebiyatındaki öncüleri kimlerdir? AHMET HAŞİM, YAHYA KEMAL
 35. Yedi Meşaleciler’in isimlerini yazınız. CEVDET KUDRET SOLOK, ZİYA OSMAN SABA, VASFİ MAHİR KOCATÜRK, SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL, YAŞAR NABİ NAYIR, MUAMMER LÜTFİ BAHŞİ, KENAN HULUSİ KORAY
 36. Nazım Hikmet Ran, 1921 yılından itibaren şiirlerinde özellikle biçim yönünden FÜTÜRİZM (GELECEKÇİLK) akımının temsilcisi MAYAKOVSKİ’den etkilenmiştir.
 37. Orhan Veli, lise arkadaşları MELİH CEVDET ANDAY ve OKTAY RIFAT HOROZCU ile birlikte hareketini başlatmış ve Batı edebiyatındaki SÜRREALİZM akımından etkilenmiştir.
 38. Amaçları iyi ve güzel şiir yazabilmek olan bu anlayışta şiir soylu bir sanat olarak görülür. Sanat için sanat anlayışı benimseyen bu şairlere göre şiir dili her şeyin üzerinde görülmüştür.

Yukarıda açıklaması verilen Cumhuriyet dönemi şiir anlayışının adı nedir? ÖZ ŞİİR ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR

 1. Geniş kitlelere hitap etmek, onları harekete geçirmek için toplumsal bir kaygıyla yazılan en önemli temsilcisi Nazım Hikmet olan şiir anlayışına verilen ad. TOPLUMCU-GERÇEKÇİ ŞİİR
 2. Şiir kitaplarından biri Erciyes’ten Kopan Çığ olan, Ankaralı Aşık Ömer takma adıyla da şiirler yazan şairimiz. (BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR)
Joomla SEF URLs by Artio

REKLAM