REKLAM

Garip Akımıyla İlgili Test Soruları - 3.0 out of 5 based on 2 votes
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı şiir akımlarından Garipçiler test soruları

Garipçiler ile İlgili Çoktan Seçmeli 15 Soru

1.    "Orhan Veli Kanık" ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Garip Akımı'nın temsilcilerindendir.
B) Şiirlerinde gündelik yaşamı dile getirmiştir.
C) La Fontaine'den çeviriler yapmış, onun fablları­na benzer fabllar yazmıştır.
D) Nasrettin Hoca fıkralarını nazma çevirmiştir.
E) Şiirlerini "Dinle Neyden" adlı eserinde topla­mıştır.

 

 


2.     Melih Cevdet Anday'ın aşağıda verilen eserle­rinden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Rahatı Kaçan Ağaç
B) Mikado'nun Çöpleri
C) Telgrafhane
D) Teknenin Ölümü
E) Kolları Bağlı Odysseus

3.    
Küçük kız sen, küçüklüğümde
Bahçemizdeki erik ağacının
En yüksek dalına kurduğum
Öksenin üstünde dolaşan
Saka kuşu kadar
Sevimli değilsin
Yukarıda verilen dizelerden hareketle Garip şiiri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şairane tutuma karşı çıkılmıştır.
B) Şiirin konusu sıradan insanın hayatından seçil­miştir.
C) Ölçü ve uyak terk edilmiştir.
D) Şiirin dili, günlük konuşma diliyle oluşturulmuş­tur.
E) Söz sanatlarından fazlaca yararlanılmıştır.

4.     Aşağıdakilerin hangisinde Garip Akımı'nın tem­silcileri bir arada verilmiştir?
A) O.Veli Kanık - M. Cevdet Anday - O.Seyfi Orhan
B) F.Nafiz Çamlıbel - O.Rıfat Horozcu - Ülkü Ta­mer
C) M. Cevdet Anday - O.Rıfat Horozcu - O.Veli Ka­nık
D) O.Rıfat Horozcu - Mehmet Çınarlı - Y.Ziya Or­taç
E) O.Veli Kanık - M.Necati Karaer - O.Rıfat Ho­rozcu

5.    Garip şiirinin önemli temsilcilerinden biri olan şiir dışında roman, tiyatro gibi türlerde de eserler kaleme almıştır. Şiirlerinde devamlı bir değişimin, başkalığın peşinde olan sanatçı; günlük konuşma­lardan, halk söyleyişi ve deyimlerden geniş ölçüde yararlanmıştır. Sanatçının "Yaşayıp Ölmek", "Aşk ve Avarelik Üstüne Şiirler", "Elleri Var Özgürlüğün" adlı şiirleri oldukça önemlidir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Attila İlhan
B) Orhan Veli Kanık
C) Halit Fahri Ozansoy
D) Oktay Rifat Horozcu
E) Melih Cevdet Anday

6.     Garip şiirinin önemli temsilcilerindendir. Sanatçı; şiirlerinin yanı sıra fıkra, makale, deneme, tiyatro, gezi yazısı gibi türlerde de eserler vermiştir. 1950'li yıllardan sonra Garip anlayışından uzaklaşan sa­natçı, toplumcu çizgiye kaymıştır. "Rahatı Kaçan Ağaç", "Yan Yana", "Kolları Bağlı Odysseus" sanat­çının kaleme aldığı önemli eserlerden birkaçıdır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Veli Kanık
B) Oktay Rifat Horozcu
C) Melih Cevdet Anday
D) Orhan Seyfi Orhon
E) Fazıl Hüsnü Dağlarca

7.    Hitler amca
Bir gün de bize buyur
Kâkülünle bıyıklarını
Anneme göstereyim
Karşılık olarak ben de sana
Mutfaktaki dolaptan aşırıp
Tereyağı veririm
Askerlerine yedirirsin
Yukarıdaki dizeler, kullanılan kelimelerin sıradanlığı ve biçimsel serbestliği göz önüne alın­dığında aşağıdaki sanatçılardan hangisi tara­fından yazılmış olabilir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Necip Fazıl Kısakürek
C) Orhan Şaik Gökyay
D) Ahmet Kutsi Tecer
E) Orhan Veli Kanık

8.    Nedir bu benim çilem
Hesap bilmem
Muhasebede memurum
En sevdiğim yemek imambayıldı
Dokunur
Bir kız tanırım çilli
Ben onu severim
O beni sevmez
Bu dizeler üslup ve içerik bakımından değer­lendirildiğinde aşağıdaki sanatçıların hangisi tarafından yazılmış olabilir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Arif Nihat Asya
D) Orhan Şaik Gökyay
E) Oktay Rıfat Horozcu

9.    Şiirin konularını yaşamın içinden alır. İlk defa sıradan nesneleri şiire sokan bir şairdir. "Nasır" bunlardan biridir. Böylece geleneksel şiirin "aşk", "sevda", "özlem" gibi klişe temalarının dışına çıkar. Cımbızı, atom bombasını, ciğercinin kedisini, Süleyman Efendi'yi, dalgacı Mahmut'u şiir konusu yapar.
Bu parçada, aşağıdaki sanatçılardan hangisinin şiir konularından söz edilmektedir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Orhan Veli Kanık
C) Ahmet Muhip Dıranas
D) Ahmet Kutsi Tecer
E) Orhan Seyfi Orhun

10.    1941 yılında arkadaşlarıyla yayımladıkları "Garip" adlı şiir kitabı ve yazdığı "Önsöz" Türk şiirine bir başka açıdan bakmayı sağlamıştır, ölçüye baş kaldırıp serbestçe yazmak, uyağı şiir için gerekli görmekten vazgeçmek, şairane duygularla, parlak görüntüleri şiirden silmek başlıca düşünceleri arasındadır. Sanatçı bu ilkelerin hem savunuculuğunu hem de uygulayıcılığını yapmıştır. Başlıca yapıtları arasında "Garip", "Vazgeçemediğim", "Destan Gibi". "Karşı" sayılabilir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orhan Veli Kanık
B) Oktay Rıfat Horozcu
C) Melih Cevdet Anday
D) Ahmet Kutsi Tecer
E) Ahmet Muhip Dranas

11.    Ne güzel enseyi geçmemesi saçların
Alnımızda bitmesi
Tane tane olması kirpiklerin
Tel tel olması saçların
Ne güzel insan yüzü
Elmacık kemiği ve on parmak
Yukarıdaki örnekte olduğu gibi onlar uyaksız, ölçüsüz şiirden yanadırlar. Küçük insan onların şiirlerinde yer alır.
Yukarıda söz edilen topluluk, aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkinci Yeniler
B) Beş Hececiler
C) Yedi Meşaleciler
D) Garipçiler
E) Fecr-i Aticiler

12.    Aşağıdakilerden hangisi Garipçilerin özelliklerinden değildir?
A) Şiirsel söyleyişte konuşma dilinin doğallığından yararlanmak
B) Günlük hayatın, küçük insanın sorunlarını, yaşama sevincini dile getirmek
C) Ölçü, uyak gibi biçimsel kalıplara uymak
D) Süslü, söz oyunlarına dayalı bir dil yerine yalın bir dil kullanmak
E) Esprilerden ve şaşırtmalardan yararlanmak

13.    Aşağıdaki şairlerden hangisi roman yazma­mıştır?
A) Melih Cevdet Anday
B) Oktay Rifat Horozcu
C) Rıfat İlgaz
D) Atilla İlhan
E) Orhan Veli Kanık

14.    
Bulutların çıkınında
Mis kokulu güvercinleri gökyüzünün
Çıldırtırlar insan gözlü kedileri
Ay doğar kuyulara yalınayak
Telgrafın tellerinde gemi leşleri
İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulundu­rulduğunda, yukarıdaki şiirin aşağıdaki şairlerden hangisi tarafından yazıldığı söylenebilir?
A) Oktay Rıfat Horozcu
B) Mehmet Emin Yurdakul
C) Ahmet Kutsi Tecer
D) Mehmet Akif Ersoy
E) Faruk Nafiz Çamlıbel

15.    Sadece ideolojik şiire değil, basmakalıp söyle­yişlerin hakim olduğu memleketçi şiire, şairane, romantik hece şiirine de karşı çıkan ....... şiirin gündelik hayata ve küçük insanlara yönelmesini amaçlamışlardır.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han­gisi getirilmelidir?
A) Maviciler B) I. Yeniler
C) Tanzimatçılar D) Beş Hececiler
E) Toplumcu Gerçekçiler

Bu testin sorularını ve cevaplarını aşağıdaki bağlantıdan word dosyası olarak indirebilirsiniz.

GARİP AKIMI TEST SORULARI

Joomla SEF URLs by Artio

REKLAM