REKLAM

CÜMLE ÇEŞİTLERİ - TEST - - 2.0 out of 5 based on 1 vote
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Soru 1

Aşağıdakilerin hangisi, eylemi yapanın niceliğini öğrenmeye yönelik bir soru cümlesidir?

A) Tatilden ne zaman dönecek?

B) Buraya kaçıncı gelişiniz?

C) Sence bu yarışmayı kim kazanacak?

D) Nasıl bir ev arıyorsunuz?

E) Bu gezide kaç öğretmen görev aldı?

 

Soru 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde emir söz konusu değildir?

A) Yarın işe başlasın.

B) Gördüklerini kimseye anlatmasın.

C) Biraz da onlar üzülsün.

D) Kılık kıyafetine biraz daha dikkat etsin.

E) Kapıyı çalmadan girmesin.

 

Soru 3

I. Yaşlı kadın, yatağın içinde uzun bir süre kımıldamadan oturdu.
II. O olaydan sonra, kimsenin kendisine acımasına izin vermedi.
III. Bir aydır beklediği haber nihayet gelmişti.
IV. Bugüne kadar, bana kötü bir söz söylediğini hatırlamıyorum.
V. Babasının sorularına, ağlayarak cevap veriyordu.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yan cümlecikler aynı görevdedir?

A) I. ve II.

B) II. ve III.

C) III. ve IV.

D) I. ve V.

E) II. ve IV.

 

Soru 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bir koşula bağlı olarak yapılması istenen bir iş" bildirilmektedir?

A) Yağmur yağarsa gezi ertelenecekmiş.

B) Düzenli olursan aradığını kolayca bulursun.

C) Onu tanısaydın sen de severdin.

D) Böyle davranmaya devam ederse dostu kalmayacak.

E) Toplantı uzun sürerse beni ararsın.

 

Soru 5

Aşağıdakilerin hangisinde, eylemin gerçekleşip gerçekleşmediği sorulmaktadır?

A) Her sabah erken mi kalkarsın?

B) Tanıdığı birine mi benzetmiş seni?

C) Ailesi biliyor mu kaza yaptığını?

D) Konuklar bugün mü gelecekti?

E) O filmi geçen hafta mı seyrettiniz?

 

Soru 6

Her zaman oturduğu kayanın dibine oturdu, aşağılarda çağlayarak akan suyun sesini dinledi.
Bu cümlenin yapı bakımından benzeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yol arkadaşım garip bir adama benziyordu, arada bir birbirimize göz ucuyla bakıyorduk.

B) Yağmur dindi, toprağın kokusunu, emercesine içime çektim.

C) Çocuk, bir şey demeden kapıyı açtı, gelenleri içeri aldı.

D) Toprak bir yola girdik, yolun çevresinde küçük küçük gecekondular vardı.

E) Sabaha karşı uyanmış, yolculuk için gerekli hazırlıkları yapmıştı.

 

Soru 7

Aşağıdakilerin hangisi, cevap beklemeyen soru cümlesidir?

A) Cevabını hemen mi istiyorlar?

B) Ben sizi bilmez miyim?

C) Yakında ondan haber aldın mı?

D) Size yardım eden kimdi?

E) Ne olup bittiğini kim anlatacak?

 

Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısına göre basit, söz dizimine göre devrik bir ad cümlesidir?

A) Doğayı insan için kullanır, çok bilinçli bir biçimde.

B) Bir ozan duyarlılığı ile okunmalı onun şiirleri.

C) Şairliğinin onuru olmuştur, şiirlerinin anlaşılır olması.

D) Kır çiçeklerinin bütün renkleri iç içedir onun dizelerinde.

E) Şiiriyle yaşamı arasında tam bir uyum sağlamış ozanlardan biridir.

 

 

Soru 9

Aşağıdakilerin hangisi, "Dostları, havaalanına onu uğurlamaya gelmiş." cümlesinin devrik, olumsuz soru biçimidir?

A) Dostları, havaalanına onu uğurlamaya gelmiş mi?

B) Dostları, gelmiş mi havaalanına onu uğurlamaya?

C) Havaalanına, dostları onu uğurlamaya gelmemiş mi?

D) Dostları, onu uğurlamaya gelmiş mi havaalanına?

E) Dostları, onu uğurlamaya gelmemiş mi havaalanına?

 

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinde, yüklem olumlu olduğu halde cümlenin anlamı olumsuzdur?

A) Söylediklerinin doğru olduğuna ben de inandım.

B) Onunla, iki gün önce durakta karşılaştık.

C) Son anda, bizimle gelmeye karar verdi.

D) işin böyle sonuçlanmasını ben istedim sanki.

E) Annem, dağınıklığım yüzünden beni sürekli uyarır.

 

Soru 11

. (I) Akşam yaklaşıyor, tepelerin arasındaki boğazlara karanlık çökmeye başlıyordu. (II) Yol hâlâ bitip tükenmek bilmiyordu. (III) Görünürde ne bir köy, ne de bir insan. (IV) içimde bir korku uyanıyordu yavaş yavaş. (V) Ya yolun sonuna varmadan gece olursa?..
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi eksiltili cümledir?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V

 

Soru 12

I. Ağlarım çağlar gibi
II. Derdim var dağlar gibi
III. Ciğerden yaralıyım
IV. Gülerim sağlar gibi
Bu manide numaralanmış dizelerden hangileri ad cümlesi durumundadır?

A) I. ve II.

B) I. ve III.

C) II. ve III.

D) II. ve IV.

E) III. ve IV.

 

Soru 13

Aşağıdaki cümlelerden hangisi hem biçimce hem anlamca olumsuzdur?

A) Bütün yaz ne denize girdim ne de havuza.

B) Bazı günler ne gelen vardı ne giden.

C) Bu parayla ne araba alınır ne ev.

D) Gittiğinden beri ne telefon etmişti ne de mektup yazmıştı.

E) Onun ne zaman güleceği ne zaman ağlayacağı belli olmaz.

 

Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, olumlu kurulduğu halde olumsuzluk bildirmektedir?

A) Hem kitap istiyorsun hem de okumuyorsun.

B) Beni ne sen ne de düşüncelerin ilgilendiriyor.

C) Kimseye haber vermeden çıkıp gitmiş.

D) Ne kadar yorulduğumu sen de anlıyorsun.

E) Göründüğü kadar masum değilmiş.

 

Soru 15

iki olumsuzluğun yan yana geldiği cümleler biçimce olumsuz, anlamca olumludur.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi buna örnek olamaz?

A) Tatilde birlikte olmayı, o da istemiyor değil.

B) O da sınıfta az yaramazlık yapmamış değil.

C) Bana neler söylediğini unutmuş değilim.

D) Onun ne kadar duygulu bir insan olduğunu bilmiyor değilim.

E) Küçük de olsa bir umut ışığı yok değil.

 

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, nesnesi ve öznesi ortak sıralı cümledir?

A) O sadece kendi çıkarlarını düşünür; çok bencildir.

B) Arkadaşlar bu filmi çok beğenmişler, bana da tavsiye ettiler.

C) Son gördüğümde kötü durumdaydı, çok da zayıflamıştı.

D) Anlattıklarını dinledik; ama ona inanmadık.

E) Önce kitabın yazarını tanıttı, sonra kitabın içeriği hakkında bilgi verdi.

 

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yüklemi ve nesnesi ortak bir sıralı cümledir?

A) Umutlarını yitirmemişti, yitirmek de istemiyordu.

B) Yaşamın gerçekleri kulaklarını sağır, gözlerini kör etmişti sanki.

C) Onun çalışkan bir öğrenci olduğunu, arkadaşları da biliyordu öğretmenleri de.

D) Arkadaşımın başarısı beni de çok sevindirdi, ailesini de.

E) ilkbaharda çiçeklerin saksılarını değiştirdik, topraklarını havalandırdık.

 

Soru 18

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, yüklemi ve dolaylı tümleci ortak sıralı bir cümledir?

A) Bir ağaçta gül de biter, diken de.

B) Önce iğneyi kendine batır, sonra çuvaldızı ele.

C) Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin.

D) Ayağa değmedik taş olmaz, başa gelmedik iş olmaz.

E) Ata dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli.

 

Soru 19

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yüklemi ortak, bileşik ad cümlelerinden oluşan bir sıralı cümledir?

A) Bugünleri yaşamak da güzel, anılara dalıp gitmek de.

B) Onu görenler varmış, bana sonradan söylediler.

C) Bir bakış, mutlu olmasına yeterdi; duygusal bir insandı.

D) Seni anladığımı sanmıştım; oysa anlayamamışım.

E) Dünkü olaya ben de tanık oldum, arkadaşlarım da.

 

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, öznesi ve nesnesi ortak bir sıralı cümledir?

A) Akşamları, arada sırada, dışarıya çıkıyor, arkadaşlarıyla buluşuyordu.

B) Sabahtan beri, odasına kapanmış, kapıyı kimseye açmıyormuş.

C) Cebinde parası yoktu, kalacak bir yeri de.

D) Geleceğimi haber verdim, beni karşılayacaklar.

E) Evinizi az daha bulamayacaktım, sora sora buldum.

 

Soru 21

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bileşik cümle değildir?

A) Beni gördüğünde tanımadı ki konuşayım.

B) Biraz önce kapıyı çalan postacıymış.

C) Konuklarımızın çoğu babamın arkadaşlarıydı.

D) O evi satın almayı çok istiyordu.

E) Durmadan beni şikâyet ediyormuş arkadaşlarına.

 

Soru 22

"Kendi düşen, ağlamaz." atasözündeki yan cümleciğin görevce özdeşi, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Gün doğmadan neler doğar.

B) Adam olana bir söz yeter.

C) Ayı görmeden bayram etme.

D) Haddini bilmeyene bildirirler.

E) Gülü seven dikenine katlanır.

 

Soru 23

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik ile temel cümle arasında ötekilerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır?

A) Dinlenecekken, ütü yapmaya başladı.

B) iş görüşmesine gidecekken, evde oturdu.

C) Doktorun sözünü dinleyip yatacakken, sokağa çıktı.

D) Arkadaşına gidecekken, alışverişe gitti.

E) Çamaşır yıkayacakken, sular kesildi.

 

Soru 24

Aşağıdakilerin hangisinde yan cümlecik, temel cümlenin koşulu değildir?

A) O saz çalmayı iyi biliyorsa, ben de gitar çalmayı biliyorum.

B) Tiyatroya gideceksek hemen çıkalım.

C) Sonunda üzülmek istemiyorsan, sözlerimi dinlemelisin.

D) Hızlı yürürsek, onlara yetişebiliriz.

E) Benden özür dilerse, onu affederim.

 

Soru 25

Aşağıdakilerin hangisinde yan cümlecik, temel cümleyi zaman bakımından tamamlamaktadır?

A) Az önce koşarak okula gitti.

B) Birbirlerine bir şeyler söyleyerek gülüştüler.

C) Halay çeken gençlere biz de katıldık.

D) Çalışırken müzik de dinliyor.

E) Hiç arkasına bakmadan gitti.

 

Soru 26

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik, temel cümlenin nedenini belirtmektedir?

A) Söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım.

B) Yaşadıklarımdan ders almıştım.

C) O evi almaktan vazgeçmiştik.

D) Ders çalışmaktan eğlenceye zaman kalmıyor.

E) Buraya gelmeden iyice düşündüm.

 

Soru 27

Arkadaşımın böyle bir şey yapacağını sanmıyordum.
Bu cümle yan cümleciğin görevi yönünden aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?

A) Odasının düzenli olmasına özen gösterirdi.

B) Toplantının ne kadar süreceğini ben de bilmiyorum.

C) Raporu okuyunca çok şaşırdı.

D) Onun aramızdan ayrılışı hepimizi üzdü.

E) Bu işe gireli doğru dürüst uyuyamadım.

 

Soru 28

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik, ötekilerden farklı bir görevdedir?

A) Onunla ilk karşılaştığım günü unutamıyorum.

B) Bize verilen hediyeler pek pahalı değildi.

C) Sabah erkenden yola çıkmayı düşünüyoruz.

D) Saat gibi işleyen bir kuruluşta çalışıyordu.

E) Bahçede neşeyle koşuşan çocuklara bakıyordu.

 

Soru 29

Adeylemlerle kurulmuş yan cümlecikler temel cümlenin öğelerinden birini tamlayabilir.
Aşağıdakilerden hangisinde adeylem temel cümlenin nesnesinin tamlayanı olmuştur?

A) Düzenli çalışmanın yararını, yakında anlayacaksın.

B) Adamın yemek yiyişi, çok tuhaftı.

C) Babamın eve geç gelmesi, annemi çok üzmüştü.

D) Bu olay, hayatımın akışını değiştirdi.

E) Böyle yaşamak, benim de hoşuma gitmiyor.

 

Soru 30

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yan cümlecik belirtili nesne görevindedir?

A) Dinmezken içimde özlemin / Her şarkı beni sana götürür

B) Yasak bana gözlerini anlamak / Ellerin bana yasak

C) Ben de isterdim sevmeyi / Dolu dolu, ömür boyu

D) Ben de kıskanıyorum seni / Baktığın resimlerden, aynalardan

E) Bir içli türkü söylerdin inceden / Dalgalar kumları öperken

 

Soru 31

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümlenin dolaylı tümlecidir?

A) Şimdiye kadar onun sinirlendiğini görmedim.

B) Olayı, ayrıntıya girmeden aktardı.

C) Çocuklar, boğazlarını yırtarcasına bağırıyorlardı.

D) Neden böyle konuştuğumu sonra anlayacaksın.

E) Bizimle çalışmaya razı oldu.

 

Soru 32

Aşağıdakilerin hangisinde yan cümlecik, temel cümlenin öznesidir?

A) Benimle konuşurken başka şeyler düşünüyordu.

B) Hiç konuşmadan oturuyordu karşımda.

C) Bunları size anlatmam doğru değil.

D) Hakkımda neler düşündüğünü biliyorum.

E) Biraz düşününce hatırladım sizi.

 

Soru 33

Aşağıdakilerin hangisinde arasöz, ötekilerden farklı bir öğenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır?

A) Vitrindeki gömleği, şu çizgili olanı, istiyorum.

B) Orayı, çocukluğumun geçtiği yeri, hiç unutamadım.

C) Onu, biricik dostumu, hep arıyorum.

D) Kardeşini, ilkokula gideni, otobüste gördüm.

E) O kız, sınavda birinci olan, benim arkadaşım.

 

Soru 34

Aşağıdaki ikili dizelerden hangisi, yapısına göre ötekilerden farklı bir cümledir?

A) Avuç avuç serpiyorum bütün / Sözcükleri kuşlara, gül diplerine

B) Kuşların bakışından büyülenip / Dalmışım akşamın alacasına

C) Duyuyorum, çok uzakta gecenin / Kanatlarını cama vurduğunu

D) Bitmez tükenmez kuş sürüsü gibi / Dağlar arkasından gelir bulutlar

E) Her akşam peşinde götürür bizi / Aşarken dağları bir bir bulutlar

 

Soru 35

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre farklıdır?

A) Yüzünü güneşe çeviren insan, gölge görmez.

B) Sizin için herkes farklı şeyler söylüyor.

C) Bu giysi sana hiç yakışmamış.

D) Ağaçlar, baharda bir gelin gibi donanırlar.

E) O güzelim şiirlerin hiçbiri yayımlanmamış.

 

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi, yapı yönünden yalın (basit) bir eylem (fiil) cümlesidir?

A) Onun yanında, damla damla tükendiğimi hissediyorum.

B) Metro çalışması yüzünden, caddeler delik deşik oldu.

C) Kazandığından azını harcayan, açık vermez.

D) ileri geri konuşmandan bıktım.

E) Biz de onu akıllı uslu biri sanıyorduk.

 

Soru 37

Basit cümleler, başka bir cümleyi tamamlamaz ya da başka bir cümle tarafından tamamlanmaz.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisi basittir?

A) izmirli olduğunuzu bilmiyordum.

B) Buranın havasına suyuna alışamadım.

C) Sandığınız kadar iyi değil.

D) Gelen otobüs bizimki değil.

E) Açık havada yürümek iyidir.

 

Soru 38

Aşağıdaki dizelerden hangisi, yüklemine ve kuruluşuna göre farklı bir cümledir?

A) Sönük sönük yanıyor rafta isli bir lamba

B) iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece

C) Yangından çıkan eşya gibi kırık döküğüm

D) Yaprak döküp huzura kavuşmuştu sonbahar

E) Seni özletiyor bu siyah akşamlar

 

Soru 39

Aşağıdaki dizelerden hangisi, öğelerinin dizilişi yönünden kurallı bir cümledir?

A) Gecenin karanlığıdır üstüme örtülen

B) Boşuna değildir bu yanık türküler

C) Geldim işte mevsim gibi kapına

D) Yalnızlık köpüre köpüre gelen bir dalga

E) En eski yalnızlığımdır aşk benim

 

Soru 40

Ev sahibi(I) gelen(II) konukları(III) kapıda(IV) kendisi(V) karşılıyordu.
Bu cümleden numaralanmış sözcüklerin hangisi çıkarılırsa cümlenin yapısı değişir?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 

Soru 41

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi eksiltili cümle durumunda değildir?

A) Tarla çayırda, bağ bayırda

B) Tarlayı taşlı yerden, kızı kardaşlı yerden

C) Tatlı söz can azığı, acı söz baş kazığı

D) Kız kundakta, çeyiz sandıkta

E) insan konuşa konuşa, hayvan koklaşa koklaşa

 

Soru 42

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, sözcük türü yönünden ötekilerden farklıdır?

A) Ben sizinle gelmem.

B) Bunları kimseye söylemem.

C) Çok beğendim, diyemem.

D) Bu konuda söz veremem.

E) Onu kızdıran, böyle gülmem.

 

Soru 43

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ad cümlesidir?

A) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.

B) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.

C) Son pişmanlık fayda vermez.

D) Sözünü bil pişir, ağzını der devşir.

E) Söz var iş bitirir; söz var baş yitirir.

 

Soru 44

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi sözcük türü yönünden ötekilerden farklıdır?

A) Biz köyden ayrılırken, herkes derin uykudaydı.

B) Bu yolculuk, bir zorunluluktu.

C) Yol boyunca duyulan tek ses, rüzgârın sesiydi.

D) Köyü kente bağlayan, bu daracık yoldu.

E) Sabaha karşı kente vardık.

 

Soru 45

Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi, sıfat tamlamasının tamlayanını öğrenmek için kurulmuştur?

A) Çocuğun neresi ağrıyormuş?

B) Hanginizin kalemini almıştım?

C) Günde kaç ekmek alıyorsunuz?

D) Siz neyin hesabını yapıyorsunuz?

E) Benden ne parası istiyorsun?

 

Soru 46

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, anlamca olumsuz, kurallı bir eylem cümlesidir?

A) Gördüklerimizi olduğu gibi aktarmak mümkün değildir.

B) Aynı olayın çeşitli şekillerde anlatıldığını görüyoruz.

C) Karikatür dediğin yazısız olmalı.

D) Sanat, üretimi zor bir sanattır.

E) Sabahları otobüsteki yolcuların ağzını bıçak açmıyor.

 

Soru 47

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, eylemin nedenini öğrenmek amacıyla sorulan bir sorunun yanıtıdır?

A) Genç yazar, ilk yapıtını tanıtmak için kitapçılarla görüştü.

B) O, bu tür dergileri canı sıkıldığı için okuyormuş.

C) Tartışmayı uzatmamak için düşüncelerimi söylemedim.

D) iyi bir iş bulabilmek için, iyi bir okulu bitirmek gerekiyor.

E) Babası, onları okutmak için gece gündüz çalıştı.

 

Soru 48

Aşağıdakilerin hangisinden, birinci cümlede bildirilen eylemin gerçekleşmediği kesin olarak çıkarılabilir?

A) Toplantı bitseydi sanırım sizi arardı.

B) işim olmasaydı sizinle gelirdim.

C) Erken kalkmasaydım otobüse yetişemeyecektim.

D) Geldiğimizi duyduysa mutlaka bizi arar.

E) Evde bulabilseydim sizi de çağıracaktım.

 

Soru 49

Aşağıdakilerden hangisi bir dilek cümlesidir?

A) O kitabı ben de okuyayım.

B) Durun size yardım edeyim.

C) Kendinizi bu kadar yormamalısınız.

D) Sözlerimi yanlış anlamayın.

E) Şu okul bir bitse.

 

Soru 50

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, koşulla birlikte bir özlemi de yansıtmaktadır?

A) Yağmur böyle yağarsa yola çıkamayız.

B) Telefon çalarsa bakıverirsin.

C) Acıkırsan, dolaptaki yemeği ısıtır, yersin.

D) Babam bir iş bulsa, eskisi gibi mutlu bir aile oluruz.

E) Sular akarsa kapları doldurursun.

 

Soru 51

Emir kipiyle çekimlenmiş eylemlerle kurulan cümleler, bazen, "emir" anlamının yanı sıra "öğüt" anlamı da içerir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamaya örnek olabilir?

A) Okuldan çıkınca oyalanmadan gel!

B) Ailene danışmadan karar verme!

C) Söylediklerimi sakın unutma!

D) Bildiklerini bize de anlat!

E) işin bitince kalemimi getir!

 

Soru 52

Aşağıdaki ünlem cümlelerinden hangisi, önceden gerçekleştirilen bir eylemi hatırlatmak için kurulmuştur?

A) Sabah anlattım ya olanları!

B) Bir daha böyle konuştuğunu duymayayım!

C) Sen, yine ne dolaplar çevirdin öyle!

D) Of, sıkıntıdan patlayacak gibiyim!

E) Keşke bizim de böyle bir arabamız olsa!

 

Soru 53

Koşullu bileşik cümlelerde, yan cümlecikteki koşul, nesnel ya da öznel olabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi nesnel bir koşula bağlanmıştır?

A) Yorulduysan biraz dinlen.

B) Doymadıysan biraz daha yemek verebilirim.

C) Geziye katılmayı düşünürsen beni ara.

D) Kış uzun sürerse kömürümüz yetmez.

E) Eşim beğenirse o evi alacağım.

 

Soru 54

Gerçekte bir şey sormayan, ama biçimsel yönden soru özelliği gösteren cümlelere "sözde soru cümlesi" denir.
Aşağıdakilerden hangisi sözde soru cümlesine örnek olabilir?

A) Hafta sonunda mı buluşacaksınız?

B) Eve hangi gün erken geldin ki?

C) Hepsini mi okuyacaksın bunların?

D) Çalışmalarınız nasıl gidiyor?

E) Siz benden ne istiyorsunuz?

 

Soru 55

Aşağıdakilerden hangisi, sadece özne ve yüklemden oluşmuş, kurallı ad cümlesidir?

A) Ümit etmeyi bilen insandır, sanatçı.

B) Bahçede birkaç ağaç vardı.

C) Konuklar arasında ünlü kişiler vardı.

D) Sanatın iyisi mutlu bir aydınlıktır.

E) Gözlerin konuştuğu dil, her yerde aynıdır.

 

Soru 56

Aşağıdakilerden hangisi, anlamca olumsuz bir ad cümlesidir?

A) Çamaşırlar iyi temizlenmemiş.

B) Sizde para yok değil.

C) O benim kardeşim değil.

D) Kazancımız bize yetmiyor değil.

E) Üstü başı çamur içindeydi.

 

Soru 57

I. Gövdeme balta vurdular
II. Bir bir kırıldı dallarım
III. Kurudu binlerce yaprak
IV. Gök utandı maviliğinden
V. Derin uykuda toprak
Bu dizelerden hangisi, devrik bir ad cümlesi durumundadır?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

E) V.

 

Soru 58

Olumsuzluk eki, bazen, eklendiği yüklemi olumsuz yapmayıp yüklemden önceki sözcüğün anlamını karşıtına dönüştürür; böylece cümle, anlamca olumlu kalır.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir kullanım vardır?

A) işlerin bu kadar kötüye gideceği aklımdan geçmezdi.

B) Son günlerde durumumuz iyi sayılmaz.

C) Kış gelince buralarda çamurdan yürünmez.

D) Bize hiçbir derdini anlatmaz.

E) O, kendi doğrularından başka doğru tanımaz.

 

Soru 59

I. Aylardır onu ne gördüm ne de ondan bir haber aldım.
II. Başarmak için, önce başarmaya karar vermelisiniz.
III. Ekonomik bağımsızlığını kazanmadan evlenmeyi düşünmemelisin.
IV. Ben, sınava girmeyeceğim dememiştim.
V. Bu koşullarda iyi bir iş bulamayacağını sen de biliyorsun.
Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi, anlam- biçim - ilişkisi bakımından birbirinin karşıtıdır?

A) I. ve II.

B) I. ve III.

C) I. ve IV.

D) I. ve V.

E) II. ve IV.

 

Soru 60

Bağlaçlarla bağlanan, birden çok bağımsız yargıdan oluşan cümleler, yapıca bağlı cümlelerdir.
Bu açıklamayı aşağıdakilerden hangisi örneklendirebilir?

A) Orada tanıdığı kimse de yok.

B) Giderken size de uğrayacaktı.

C) Ne zaman döneceğini de söylemedi.

D) Telefon etti de yüreğimiz rahatladı.

E) Karanlığa kalmadan da dönebilirdi.

 

Soru 61

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, yapıca ötekilerden farklı bir cümledir?

A) Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin.

B) Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.

C) Keseye danış, pazarlığa sonra giriş.

D) Mal canı kazanmaz, can malı kazanır.

E) Azı bilmeyen, çoğu hiç bilmez.

 

Soru 62

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, bileşik cümlelerden oluşan sıralı cümledir?

A) Yalnızlıktan bunalmıştı, dostlarını aramalıydı.

B) Yemek yapmayı da öğrendim, dikiş dikmeyi de.

C) Kendisine saygım kalmamıştı, bunu o da biliyordu.

D) Bu akşam televizyon izlemedik, kitap okuduk.

E) Onun tüm şiirlerini okudum, son yazdıklarını daha çok beğendim.

 

Soru 63

I. Gün eksilir gölgeler silinir
II. Bir sessizlik doldurur geceyi
III. Karabasanlar böler uykunu
IV. Ölür yeniden doğarsın aydınlığa
V. Dağılır gözlerinde bulutlar
Bu dizelerden hangi ikisi sıralı cümledir?

A) I. ve II.

B) II. ve III.

C) I. ve IV.

D) II. ve IV.

E) III. ve V.

 

Soru 64

Anlam bakımından bağımlı oldukları halde özneleri, yüklemleri, tümleçleri ortak olmayan cümlelere "bağımsız sıralı cümle" denir.
Aşağıdakilerden hangisi, bağımsız sıralı cümle değildir?

A) Akıllı bir insandır o; çevresindeki herkes sever onu.

B) Bizimle gelmeyi kabul etti; hemen yol hazırlıklarına başladık.

C) Onları sürekli uyarırdım; bazıları beni dinlemezdi.

D) Bugün çok mutluyum; sevincimi sizinle de paylaşmak istedim.

E) Yollar dar ve bozuktu; arabayı zor kullandım.

 

Soru 65

Osmanlı imparatorluğu'nun yıkılışından büyük üzüntü duyan Kemal Tahir, tarihi konu alan romanlarında buna, her zaman için tartışılabilecek, kendine özgü yorumlar getirmiştir.
Bu parçada sıfat göreviyle kullanılmış kaç yan cümlecik vardır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

 

Soru 66

"Çaresizliği arttıkça, aklına gelenleri bir bir değerlendiriyordu." cümlesindeki yan cümlecikler, temel cümlenin hangi öğeleridir?

A) Dolaylı tümleç, zarf tümleci

B) Zarf tümleci, belirtili nesne

C) Zarf tümleci, özne

D) Özne, belirtili nesne

E) Dolaylı tümleç, özne

 

Soru 67

Çukurova halkı, onun romanlarının vazgeçilmez bir öğesidir.
Bu cümledeki yan cümleciğin yüklemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yüklemi oluşturan öbeğin içindedir.

B) Zincirleme ad tamlamasında tamlananın sıfatıdır.

C) Eylem kökünden türemiştir.

D) Sıfat - eylemdir.

E) Eylemi belirtme göreviyle kullanılmıştır.

 

Soru 68

Milyonlarca sivrisinek bütün semte bu gölden dağılırken, gölün kirli suları yaz kış kurumazdı.
Bu cümlede, temel cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milyonlarca sivrisinek

B) bütün semte

C) bu gölden

D) gölün kirli suları

E) yaz kış

 

Soru 69

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik, temel cümlenin belirteç tümlecidir?

A) Duyduklarım beni çok şaşırttı.

B) Akşamları eve geç gelmeyi sürdürüyordu.

C) Bize haber vermeden gitmiş.

D) Bu akşam bizimle olmayışına üzüldük.

E) Kendimi nasıl hissettiğim önemli değil.

 

Soru 70

Aşağıdakilerden hangisinde, yan cümlecikle temel cümle arasındaki anlam ilişkisi ötekilerden farklıdır?

A) Çarşıya çıkıp alışveriş yaptık.

B) Pencereyi açıp odasını havalandırdı.

C) Eve gidip bir süre dinlendi.

D) Bavulunu hazırlayıp yola çıktı.

E) Yıllarca sokak sokak dolaşıp dondurma sattı.

 

Soru 71

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik, "Davranışlarında bir tuhaflık vardı." cümlesindekiyle aynı görevdedir?

A) Başı sıkıştığında bizi arardı.

B) Adamın anlattıklarında ilginç noktalar vardı.

C) Evden çıktığımda hava açıktı.

D) Buraya geldiğimizde onlar gitmişti.

E) Beni aradığınızda evde yoktum.

 

Soru 72

Aşağıdaki bileşik cümlelerin hangisinde, yan cümleciğin yüklemi ötekilerden farklı türde bir eylemsidir?

A) Çocuk, annesinden patlamış mısır istiyordu.

B) Durakta bekleyen üç kişiden biri ilkokul öğrencisiydi.

C) Kendi yükünü taşıyamayan insan, başkasına yardım edemez.

D) Konuklar erken gelince, ev sahibi telaşlandı.

E) Bizden önce gelen kişiler en güzel yerlere oturmuşlar.

 

Soru 73

Bileşik cümlelerde, yan cümleciğin öznesiyle, temel cümlenin öznesi ortak olabilir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnektir?

A) Doğru görünen her söze inanmamalısın.

B) insan, yaşadığı her günün hakkını vermelidir.

C) Çevirdiği kirli işler, bir bir ortaya çıktı.

D) Siz başarınca hepimiz seviniyoruz.

E) Nüfusun hızla artması, sorunların çözümünü güçleştiriyor.

 

Soru 74

Kesin yargı bildirmeyen, temel cümleyi ya da kendinden sonra gelen başka bir cümleciği tamamlayan, yüklemi genellikle eylemsi olan cümleciklere "yan cümlecik" denir.
Aşağıdakilerden hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım yoktur?

A) işleri her geçen gün daha da yoğunlaşıyordu.

B) Neden böyle davrandığını anlayamadık.

C) Ülkeyi kimlerin yönettiğini hepimiz öğrendik.

D) Deminden beri kalemimi arıyorum, hâlâ bulamadım.

E) Size yardım etmek için burada bulunuyoruz.

 

Soru 75

Cümlelerin anlamını daha belirgin kılmak için "iki virgül" ya da " iki kısa çizgi" arasında kullanılan ve cümle değeri taşıyan sözlere aracümle denir.
Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek olabilecek bir kullanım vardır?

A) iyi ozan, söylediğini belli sınırlar içinde kapalı bırakan değil, evrene açmayı bilendir.

B) Çocuğa söylenen her söz, bu bir ceza da olabilir, mutlaka yerine getirilmelidir.

C) Denemecinin görevi, özgür bir ortam yaratmaya çalışmak, özgürlüğün sınırlarını genişletmektir.

D) Duyduklarım, seni daha çok ilgilendiriyor, deyip anlatmaya başladı.

E) Konu alanı genişletilmiş, biçim güzelliği ön planda tutulmuştur, o dönemde.

 

Soru 76

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgülden önceki bölüm basit, sonraki bölüm bileşiktir?

A) Ellerini yıkayıp masaya oturdu, yemeğin gelmesini bekledi.

B) Çok acıkmıştı, daha fazla bekleyemezdi.

C) Çevresine bakındı, oradakilerin hiçbirini tanımıyordu.

D) Camdan dışarıya baktı, sokak iyice kalabalıklaşmıştı.

E) Yemeğini çabuk çabuk yedi, karnı doyunca bir ağırlık hissetti.

 

Soru 77

Aşağıdakilerin hangisinde "iç cümle" ye yer verilmiştir?

A) Bugünlerde, havalardan olmalı, başım sürekli ağrıyor.

B) Sabahları, nedenini bilmiyorum, hep yorgun kalkıyorum.

C) O, sen de bilirsin, çalışmaya başladı mı çevresini unutur.

D) Seni çok özleyeceğiz, diyordu arkadaşları.

E) Sokağın köşesinde, kim olduklarını biliyorum, iki adam tartışıyor.

 

Soru 78

Aşağıdakilerden hangisi girişik cümledir?

A) Daha düzenli çalışmalısın.

B) Gördüm ki hâlâ çalışıyorlar.

C) Sizi burada bulabileceğimi biliyordum.

D) Anahtarını almayı unutma, demiştim.

E) işim erken biterse size de uğrarım.

 

Soru 79

(I) Aziz Nesin'in öyküleri, mizah türünün en çarpıcı öyküleridir. (II) Tipler, herkesin rastladığı, günlük hayattaki insanlardan seçilmiştir. (III) Öykü kahramanları, insanları güldürürken bir aksaklığı da ortaya koyarlar. (IV) Her öykü bir yaranın deşilmesidir. (V) ilk okuyuşta yüzeyde gibi görünen öz, ülkemizin bir derdine parmak basar.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri basit (yalın) cümledir?

A) I. ve II.

B) I. ve IV.

C) III. ve IV.

D) IV. ve V.

E) II. ve III.

 

Soru 80

Bir tek duyguyu, bir tek düşünceyi bir yargıya bağlayarak anlatan cümlelere basit cümle denir.
Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi basit cümle değildir?

A) Bu roman yalnızca kahramanlarının çeşitliliği ile değil, anlatımıyla da kendinden söz ettirdi.

B) Orhan Kemal, çevresine, yaşına, sosyal ve kültürel durumlarına göre kendi şiveleriyle konuşturur tiplerini.

C) Romanlarında, değişik tabakadan insanlar Orta Anadolu Türkçesiyle konuşurlar.

D) Olaylara yaklaşımı gibi, insanlara yaklaşımı da çok yönlü ve nesneldir.

E) Türkiye insanının, başta köylüsünün, işsizinin, çocuklarının gerçeklerini yansıtmıştır eserlerinde.

 

Soru 81

I. Kendini unutmuş gibi yıllar
II. Sevinçlerden ayrılmış yüzümüz
III. Kapıyı açsan kaçacak gibi herkes
IV. Yaban özgürlüklere koşuyor çocuklar
V. Ölümü bekler gibi yaşıyoruz
Bu dizelerin hangisi "kurallı (düz) cümle"dir?

A) I.

B) II.

C) III

D) IV.

E) V.

 

Soru 82

Aşağıdakilerden hangisinde, hem soru hem de sorunun yanıtı eksiltili cümle durumundadır?

A) - Bu ev kimin /- Benim

B) - Ne yazıyorsun / - Mektup

C) - Ne zaman dönecek / - Akşama

D) - Nereye böyle / - Okula

E) - Buraya gelecek mi / - Gelecek

 

Soru 83

Yüklemi olmamasına karşın, varmış gibi algılanan cümleye "eksiltili cümle" denir.
Aşağıdakilerin hangisi bu tanıma uygun bir cümledir?

A) Bir bulutsuz pencereden eğildik yaza

B) Susmuş gözü yaşlı şarkılar

C) Silkmiş acıları dalından ağaç

D) Zaman balkonunda gür kahkahalar

E) Bir el dolaşır üstümüzde mavi ve sıcak

 

Soru 84

Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde, yüklemin türüne göre ötekilerden farklı bir cümle vardır?

A) Bahar günlerinden haber vermiyorsa / Bütün gazeteleri kapatmalı

B) Basımevinin kurşunları gül kokmuyorsa / Boş çıkmalı dört yaprak

C) Güllerden habersizseniz yönetmeyin ülkeyi / Unutmuşsa gül vaktini halk

D) Salkım salkım dökülen akasyalara / Bakan yoksa düzenden falan söz etmeyin

E) Yaşamaktır anayasaların en eskisi / Seher vaktinde uyanan bir güldür ekmek

 

Soru 85

Aşağıdakilerden hangisi, eylem cümlesidir?

A) Kentte yaşayan ama kentli sayılmayan, tuhaf bir insandı.

B) Onunla konuşmak, sonunun nereye varacağını bilmediğimiz bir yolculuğa çıkmak gibiydi.

C) istanbul, birçokları için o zaman da karmaşık bir kentti.

D) Bizi asıl kızdıran, onun ikiyüzlülüğüydü.

E) Karşılaştığı bütün güçlükler, onun için bir deneyim oldu.

 

Soru 86

Dert bir yana çeker, sevda bir yana
Bu dizenin, cümle çeşitleri bakımından nitelikleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Bağımlı sıralı, olumlu, fiil cümlesi

B) Bileşik, devrik, olumsuz cümle

C) Basit, olumlu, fiil cümlesi

D) Bileşik, olumlu, isim cümlesi

E) Basit, olumsuz, fiil cümlesi

 

Soru 87

insan, nesnelerin varlığını onları adlandırarak kavrayabilmiştir.
Bu cümle için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Fiil cümlesidir.

B) Yan cümleciği sıfatfiille kurulmuştur.

C) Anlamca olumlu cümledir.

D) Birden çok yargı içermektedir.

E) Kurallı cümledir.

 

Soru 88

Hoşap Kalesi, Van Gölü'nün doğusundaki bir ovadan geçen büyük kervan yolunun üstünde, sarp kayalara kurulmuş, iç içe surlarla çevrilmiş güzel bir kaleydi.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Ad cümlesidir.

B) Eylemsilerle oluşturulmuş bileşik bir cümledir.

C) Özel adlara ve tür adlarına yer verilmiştir.

D) Özne ve yüklemden oluşmuştur.

E) Ad tamlamalarında araya sözcük girmiştir.

 

Soru 89

Günümüz gazetelerinin çoğu, halkın taktığı adla, "tencere, tava gazeteciliği" yapıyor.
Bu cümle için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) Bileşik cümledir.

B) Eylem cümlesidir.

C) Yan cümleciği özne görevindedir.

D) Kurallı cümledir.

E) Olumlu cümledir.

 

Soru 90

Haberin köye geldiği gün, vakit akşamdı. Herkes işini gücünü bırakıp meydanlığa toplandı. Köylü seviniyordu. ince Memed'e ait bir şeyler uyduruyordu herkes. Az zaman içinde, ince Memed destanlaşıverdi.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?

A) Sıralı cümle

B) Bileşik cümle

C) Fiil cümlesi

D) isim cümlesi

E) Devrik cümle

 

Soru 91

Ağrı Dağı, dünyanın üstüne oturmuş ayrı bir dünya gibidir. Çoğu zaman dumanlıdır Ağrı'nın başı. Bazen, bulutların yerini savrulan yıldızlar alır. Ağrı Dağı geceleri daha da büyür, ağırlaşır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Bileşik cümle

B) Devrik cümle

C) Ad cümlesi

D) Olumsuz cümle

E) Sıralı cümle

 

Soru 92

"Genç, canlılığını yitirmemiş insan, dün geçtiği yola değil, yarın geçeceği yola bakar." cümlesinin özellikleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kurallı - olumsuz - ad - bileşik

B) Kurallı - olumsuz - eylem - basit

C) Devrik - olumlu - eylem - bileşik

D) Kurallı - olumlu - eylem - bileşik

E) Devrik - olumlu - ad - basit

 

Soru 93

Demedim mi nazlı yârim ben sana:
"Çok muhabbet tez ayrılık getirir!"
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bileşik cümledir.

B) isim cümlesidir.

C) Devrik cümledir.

D) Anlamca olumludur.

E) ikinci dize belirtisiz nesne görevindedir.

 

Soru 94

Aşağıdakilerden hangisi, yapısına göre basit, sözdizimine göre devrik bir eylem cümlesidir?

A) Bir akıl vermiyor kimseler bana.

B) Bol ışıklı bir oda gibi aydınlıktı gönlüm.

C) Seyretmeye doyamadık o doğa harikasını.

D) Sonu olmayan bir yolculuğun başlangıcıdır bu.

E) Yollar çok kalabalıktır bu saatte.

 

Soru 95

Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz, anlamca olumlu bir cümledir?

A) Nasıl bir insan olduğunuzu bilmeyen yok.

B) Sana bir şey dediğim yok.

C) Senin kendinden başkasını düşündüğün yok.

D) Bizim merak edecek kimsemiz yok.

E) Bu sorunun başka çözümü yok.

 

Soru 96

Aşağıdakilerden hangisi, "iki öğesi ortak" sıralı bir cümledir?

A) O bugün erken gitti, yarın da gelmeyecek.

B) O kitabı okudum, sen de okumalısın.

C) Çok hızlı konuşuyordu, hiçbir şey anlamıyorduk.

D) Erken gelirim demişti, hâlâ gelmedi.

E) Aldığım gömleği beğenmedi, kardeşine verdi.

 

Soru 97

Annem, okumayı çok severdi.
Annem, çocukken bize masallar okurdu.
Annem, bize okuma sevgisi aşıladı.
Yukarıdaki cümlelerin anlamları korunarak tek cümleye dönüştürülmüş en uygun biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocukken bize masallar okuyan annem, okumayı çok severdi ve bize de okuma sevgisi aşıladı.

B) Okumayı çok seven annem, çocukken bize masallar okuyarak okuma sevgisi aşıladı.

C) Bize okuma sevgisi aşılayan annem, çocukken bize masallar okur, kendisi de okumayı severdi.

D) Çocukken bize masallar okuyan annem, bize okuma sevgisi aşılarken okumayı severdi.

E) Okumayı çok seven annem, bize çocukken masallar okudu, okuma sevgisi aşıladı.

 

Soru 98

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde yan cümlecik, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Borç yiyen kesesinden yer.

B) Bal tutan parmağını yalar.

C) Bakan göze yasak olmaz.

D) Arpa eken buğday biçmez.

E) Çok gezen çok bilir.

 

Soru 99

Aşağıdakilerin hangisinde, arasöz kullanılmamıştır?

A) Öğrencilerimden biri, Sinem, sizinle tanışmak istiyordu.

B) Ozanın son şiirleri, kendisinin yayımlamadıkları, bu kitapta toplanmış.

C) Bundan sonra ne yapacağımı, nereye yerleşeceğimi yeniden düşüneceğim.

D) Seyyar satıcılar, tezgâhlarını, ekmek teknelerini, özenle koruyorlar.

E) Üvey babasından, o hiç sevemediği adamdan, nihayet kurtulmuştu.

 

Soru 100

Aşağıdakilerin hangisi devrik ad cümlesidir?

A) Okumakla geçiriyordu zamanının tümünü.

B) Çocuk yaşta çalışmaya başladı para kazanmak için.

C) iyi bir yazar olmayı düşlerdi zaman zaman.

D) Sessizce dinliyordum o konuşurken.

E) Şiir, soluk alıp vermenin bir parçasıydı onun için.

 

BU SORULARI VE CEVAPLARINI İNDİR (WORD DOSYASI HALİNDE)

{quickdown:1091}

Joomla SEF URLs by Artio

REKLAM