AddThis Social Bookmark Button

REKLAM

Edebiyat Öğretmeni Günlük - Paylaşım Platformu

Çeşitli konularda düşüncelerinizi dile getirin. Öykü, deneme makale, şiir gönderin sizin adınızla yayımlansın. Edebiyat dersleriyle ilgili konu anlatımıı, soru, test, yazılı vb. dokümanlarınızı paylaşın.

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 2.Ünite Sonu Değerlendirme Soruları (Sayfa 93,94,95)

Gönderen: burhan
burhan
burhan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Perşembe, 04 Ekim 2012
9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıda adları verilen metinlerin hangisi divan şiirinin bir örneğidir?

A. Türkü

B. Balıkçı

C. Gazel

D. Çakıl

E. Ağustos Çıkmazı

CEVAP: C

İzlenimler: 3939 0 Yorum
0 oy

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 2.Ünite:Manzume ve Şiir (Sayfa 78,79,80,81,82)

Gönderen: burhan
burhan
burhan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Perşembe, 04 Ekim 2012
9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

2.Manzume ve Şiir

HAZIRLIK

1. Yukarıdaki fotoğraflarda neler görüyorsunuz? Anlatınız.

1.

2. Sınıfınıza getirdiğiniz manzume ve şiiri arkadaşlarınıza okuyunuz. Okuduğunuz metinlerin birbirinden ne yönlerden farklı olduğunu belirleyiniz.

2. Manzumede olay örgüsü vardır. Olay örgüsü, yer, zaman, mekandan oluşur. Şiirde olay örgüsü yoktur. Manzume düz yazı çevrilebilir ama şiir çevrilemez.

3. Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Hangi metinde hikâyeye benzeyen bir anlatım vardır? Belirtiniz.

İzlenimler: 2974 1 Yorum
0 oy

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 2.Ünite:Metin ve Şair (Sayfa 74,75,76,77)

Gönderen: burhan
burhan
burhan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Perşembe, 04 Ekim 2012
9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

h. Metin ve Şair

HAZIRLIK

1. Sınıfınıza getirdiğiniz şiirleri okuyunuz. Sınıfta okunan şiirlerin hangi şairlere ait olabileceğini birbirinize sorunuz. herkes aynı kişiyi mi tahmin etti? Niçin böyle cevaplar verildiğini tartışınız. Vardığınız sonuçları sınıf tahtasına yazınız.

1.

2. Yaptığınız araştırmadan yararlanarak Orhan Veli’nin Türk şiirinde nasıl bir çığır açtığını açıklayınız.

2. Orhan Veli edebiyatımızda Garip akımını başlatan üç şairden biridir. Edebiyatımızda klasik şiir anlayışını yıkmışlardır. Sanatlı, redif, kafiyeli şiirin yerinde serbest nazımla yazılan şiiri tercih etmiştir. O zamana kadar bunlar bir şiirde olmazsa olmazlar iken Garipçiler bunların hepsini yıkmışlardır ve şiiri halkın gündemine getirmişlerdir. Basit, sıradan halkı şiirlerine konu edinmişlerdir.

İzlenimler: 3012 3 Yorum
0 oy

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 2.Ünite:Şiirde Gerçeklik ve Anlam (Sayfa 63,64,65,66)

Gönderen: burhan
burhan
burhan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Perşembe, 04 Ekim 2012
9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

d. Şiirde Gerçeklik ve Anlam

HAZIRLIK

1. Aşağıdaki dizelerde şairler hangi kelimeleri gerçek anlamlarından uzak olarak kullanmıştır? Bu kelimeler, şiirlerde hangi anlam değerini kazanmıştır? Belirtiniz.

Gece sanki dağlarla çevrilmiş bir uçurum

Sessizlik duman gibi sarmış karanlıkları

Odamda yapayalnız boşluğu dinliyorum

Karanlık damla damla erirken karşı camda

Yine mi yalnızım, ey Allah’ım ben bu akşam?

Gölgemle yapayalnız yine bu boş odamda.

Haşim Nezihi OKAY

Atıyor sızıların, çıplak duvarda nabzı,

Çivi yaralarında, çivi yaralarında.

Kulak verin ki zaman, tahtayı kemiriyor,

Tavan aralarında, tavan aralarında.

Necip Fazıl KISAKÜREK

1. Karanlık muma benzetilmiş, gece uçuruma benzetilmiş, sessizlik dumana benzetilmiş. Benzetme yapılarak gerçek anlamından uzaklaşmıştır.

2. Şiir, gerçek hayattan uzak duyguların ifadesi midir? Tartışınız. Tartışma sonucunda vardığınız sonuçları sıralayınız.

İzlenimler: 2245 0 Yorum
0 oy

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 2.Ünite:Şiirde Tema (Sayfa 59,60,61,62)

Gönderen: burhan
burhan
burhan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Perşembe, 04 Ekim 2012
9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

d. Şiirde Tema

HAZIRLIK

1. Aşağıdaki şiirleri okuyunuz. Bu şiirlerde şairlerin size hissettirmek istedikleri duyguyu ve vermek istedikleri düşünceyi tespit ediniz.

1. Birinci şiirde dünyanın geçiciliğini , ikinci şiir Yunus sevgisini üçüncü şiirde de ayrılık duygusunu işlemiştir.

İzlenimler: 2436 0 Yorum
0 oy

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 2.Ünite:Şiirde Yapı (Sayfa 54,55,56,57,58)

Gönderen: burhan
burhan
burhan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Perşembe, 04 Ekim 2012
9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

ç. Şiirde Yapı

HAZIRLIK

1. Yukarıdaki fotoğrafları inceleyerek bir binanın yapım esnasında hangi aşamaları geçirdiğini belirtiniz. Bina inşaatında kullanılan malzemeler nelerdir? Küçük parçaların birleşerek bina gibi bir bütünü oluşturmasına siz de örnekler veriniz.

1. Bir bina temelinden çatısına kadar birçok aşamadan geçmektedir. Temeli, kolonları, duvarları, sıvası, yalıtım gibi.. Çimento, demir, tuğla, kum vs..

2. Sınıfınıza getirdiğiniz şiiri düz yazıya çeviriniz. Oluşturduğunuz metinde niçin dize kullanmadığınızı açıklayınız.

2. Çünkü düz yazı ve şiir birbirinden farklı bir yapıya sahiptir. Düz yazıda anlatılanları birer cümle ile izah etmelisin ama şiirde her anlamı bir dizede vermek zorunda değilsiniz.

İNCELEME

1. metin

BİR’LER

2. metin

1. İlk metinde verilen “Bir’ler” birer dizelik şiirlerdir. İkinci metin olarak verilen dizeler ise farklı şairlerin şiirlerinden alınmış mısra-ı berceste (seçkin dize)lerdir. Divan şairlerinin çoğu, gelişigüzel şiirler yazmaktansa derin anlamlar içeren tek bir dize söylemeyi sanat yeteneği olarak kabul ederler. Bu dizelerin her birinde bir anlam ve ses bütünlüğü olup olmadığını tartışınız. En küçük şiir biriminin adı nedir? Belirtiniz.

1. Divan şiirindeki dizelerin her birinde bir anlam ve ses bütünlüğü vardır. Şiirde yapının en küçük birimi mısradır.

İzlenimler: 1719 0 Yorum
0 oy

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 2.Ünite:Şiir Dili (Sayfa 49,50,51,52,53)

Gönderen: burhan
burhan
burhan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Perşembe, 04 Ekim 2012
9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

c. Şiir Dili

HAZIRLIK

1. Aşağıdaki paragrafı ve şiirleri okuyunuz. Bu paragraf ve şiirlerde kullanılan dil, birbirinin aynı mıdır?  Tartışınız. Bulduğunuz ortak sonuçları maddeleyerek bir poster oluşturunuz. Bu posteri sınıfınıza asınız.

“Atatürk’ün belli bir sanat anlayışı olduğunu zannetmiyorum. Fakat pek ince ve duygulu bir sanat âşığıydı. Hatta diyebilirim ki bir edebî eseri en iyi, en doğru bir şekilde eleştirmesini bilirdi. Çevresindeki yazarlara ancak bu eleştirmeleri sonunda bir değer verirdi.”

Yavuz Bülent BAKİLER

Sana bağlandı gönüller o gün,

Baş kodu yoluna başı olan.

Sana eklendi sevgiler saygılar,

Yüceydin daha da yüceldin o zaman…

Atatürk bir destan oldu koskoca.

Selahattin BATU

Mıhladım çığlıkları

Kanın gökkuşağına

Yıldızların külüyle

Sardım okyanusları

Bağladım birbirine

Çözülmüş bulutları

Kentlerin saatini

Güneşe ayarladım

1. Yukarıdaki düz yazı ile şirin dili aynı değildir. Şiirin dili yan anlam ve mecazlar bakımından zengindir. Söz sanatları  ve imgesel bir dil kullanılırken  düz yazıda daha çok gerçek anlamlı kelimeler kullanılır. Anlatılanlar  da sanatlı değildir.

Olcay YAZICI

2. Yandaki fotoğraf ve resim aynı varlığa ait farklı sanat dallarının ürünüdür. Şiir ve düz yazıda kullanılan dil arasında yanda verilen sanat ürünlerine benzer bir ilişki var mıdır? Açıklayınız.

2. Benzer bir ilişki kurulabilir. İkisi de aynı gerçekliği anlatıyor fakat ifade şekilleri farklıdır. Şiir ve düz yazıda aynıdır. İkisi de aynı şeyi anlatır fakat kullandıkları kelimeler ve  yapı birbirinden farklıdır.

3. Sınıfınıza getirdiğiniz şiir ve düz yazıyı karşılaştırınız. Metinlerde dil nasıl kullanılmıştır? Benzerlik ve farklılıkları belirleyiniz.

3. Düz yazıda anlatılanlarla şiirde anlatılanlar aynı olmaz. Dilleri farklıdır. Şiirin dili imgesel, sanatlı ve yoruma dayalı bir dili vardır.

İzlenimler: 1640 2 Yorum
0 oy

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 2.Ünite:Şiirde Ahnek (Sayfa 45,46,47,48)

Gönderen: burhan
burhan
burhan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Perşembe, 04 Ekim 2012
9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

b. Şiirde Ahenk (Ses ve Ritim)

HAZIRLIK

Çanakkale’de Mecidiye Tabyası’nda bulunan, 276 kilogramlık top mermisini tek başına topun namlusuna yerleştirip “Ocean (Oşın)” adlı İngilizlerin en büyük zırhlısını batıran Çanakkale Savaşı kahramanı Topçu Seyit Onbaşı’nın eski heykeli artık Ankara’da.

Yerinden alınması ve yerine konulan yeni heykelin beğenilmemesi nedeniyle heykeltıraşlar arasında tartışmalara neden olan heykel, artık Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün bahçesinde sergileniyor.

Basından, 17 Haziran 2006

Çanakkale içinde aynalı çarşı,

Ana ben gidiyom düşmana karşı,

Ah gençliğim eyvah!

Çanakkale içinde bir uzun servi,

Kimimiz nişanlı kimimiz evli.

Ah gençliğim eyvah!

Anonim

1.Yukarıdaki metinleri okuyunuz. Metinlerden hangisini daha ahenkli okudunuz? Sizce bu ahengi sağlayan nedir?

İzlenimler: 2229 0 Yorum
0 oy

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 2.Ünite:Şiir ve Zihniyet (Sayfa 42,43,44)

Gönderen: burhan
burhan
burhan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Perşembe, 04 Ekim 2012
9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

1. Şiir İnceleme Yöntemi

a. Şiir ve Zihniyet

HAZIRLIK

Günümüz diliyle

Kudhı kıkrıp oguş ferdim               “Aşağıya bağırarak oymağı topladım,

Yagu karı kiriş kurdum                   Düşmana karşı yay kurdum,

Tokuş içre uruş berdim                 Savaşta vuruştum;

Eren körüp başı tığdı                       Adamları görüp başlarını eğdiler.”

çev.: Besim ATALAY

* * *

Gurşanın gılıcı geyin donu

Gavga bulutları sardı her yanı

Doğdu goç yiğidin şan alma günü

Can sağ iken yurt vermeniz düşmana

Âşık Şenlik

1. Yukarıdaki metinlerden birincisi, Destan Dönemi Türk Edebiyatının sözlü ürünlerindendir. İkincisi ise IX. yüzyılda yaşamış bir halk şairine aittir. Sınıfınızda iki gruba ayrılınız. Gruplardan birinde birinci metni, ikincisinde ise ikinci metni, dönemlerindeki sanat zevki, işlenen konu, tema, kullanılan kelime ve kavramlar, söyleyiş özellikleri yönünden inceleyiniz. Vardığınız sonuçları grup raporu hâlinde sınıfa sununuz.

1.  Birinci metin destan dönemi aittir. Bu şiirde işlenen şavaştır. Kullanılan kelimeler bize yabancı gelse de yabancı etkileşimin olmadığını gösterir. Yine bu şiirde halk söyleyişlerini görebilmekteyiz. Diğer şiirde işlenen konu savaştır. Kullanılan kelimeler yabancı unsurlar yok denecek kadar azdır. Halka söyleyiş özellikleri göze çarpmaktadır.

İzlenimler: 2516 0 Yorum
0 oy

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 1.Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları (Sayfa 38)

Gönderen: burhan
burhan
burhan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Perşembe, 04 Ekim 2012
9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

I. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Bir sanat eseri ile bu sanat eserine ilham veren nesnenin arasındaki farkları aşağıya yazınız.

1. Sanat eserinde estetik güzellik ön plandadır. İlham veren eserde ise fayda ön plandadır. İlham veren eserden binlerce olabilirken sanat eserinden bir tane olur.

İzlenimler: 980 0 Yorum
0 oy

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 1.Ünite:Edebi Metin (Sayfa 31,32,33,34,35,36,37)

Gönderen: burhan
burhan
burhan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Perşembe, 04 Ekim 2012
9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

5.Edebî Metin

HAZIRLIK

Benim yârim, bezden kilim

Dokur Konya’da, Konya’da

Bülbül gibi dertli dilim,

Şakır Konya’da, Konya’da

Mevlana’nın sezmediği,

Mantıkların çözmediği,

Kitapların yazmadığı,

Fikir Konya’da, Konya’da

Bekir Sıtkı ERDOĞAN

“Sultan Hanım kaç yıldan beri bizim evde çalışıyor. Anımsamıyorum; herhâlde on yıldan fazla. Haftada iki gün gelir, karıma ev işlerinde yardım eder. Kısa boylu, hafif tıknaz, kaşları birbirine yakın, saçları ensesinde sımsıkı bağlı, incecik dudaklı, hemen hemen hiç gülmeyen, gülmek zorunda olduğu zaman da hemen utanıp başını önüne eğerek odadan kaçan, onu tanıdığım günden beri hep orta yaşlı bir kadın. Yaşını kendisi de bilmiyor. Geçenlerde, “Herhâlde elli varımdır.” diyordu.

Erhan BENER

1. Yukarıdaki şiir ve paragraf farklı edebî metinlerden alınmış bölümlerdir. Sınıfınızda iki gruba ayrılınız. Gruplarınızla okuduğunuz metinlerin edebî bir metin olup olamayacağını tartışınız. Grupların vardıkları sonuçları tahtaya yazınız.

İzlenimler: 1286 0 Yorum
0 oy

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 1.Ünite:Metin (Sayfa 29,30,31)

Gönderen: burhan
burhan
burhan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Perşembe, 04 Ekim 2012
9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

4. Metin

HAZIRLIK

(Konu işlenişi 9. sınıf dil ve anlatım dersi 1. üniteyle ilişkilendirilecektir.)

400’den Fazla Ölü Yunus Kıyıya Vurdu

Afrika ülkesi Tanzanya’ya bağlı Zanzibar Adası’nın sahillerinde en az 400 ölü yunus bulundu. Yunusların toplu ölümünün ada turizmine büyük darbe vuracağı belirtiliyor. Eskiden Zanzibar’da yunuslar, köpek balığı avında yem olarak kullanılırdı. Son zamanlarda ise turizmin önemli bir gelir kaynağı olmuştu. Çünkü turistlerin büyük bir bölümü Zanzibar’a yunuslarla birlikte yüzmek için geliyordu.

Basından, 29 Nisan 2006

Ses ve sözcük benzerliğinden yararlanılarak oluşturulan yarı anlamsız, hoş söyleyişli cümleciklere ya da sözcüklere tekerleme denir.

Kıbrıs’tan bir tekerleme

Bom bom bodabi

Badi dabi ruzz;

Bom bom bodabi

Badi dabi girik

Mehmet YARDIMCI

1. Sınıfınızda iki grup oluşturunuz. Gruplarınızla yukarıdaki metinleri oluşturan kelime ve cümleleri belirleyiniz. Bu kelime ve cümleler arasındaki ilişkiyi tartışınız. Grupların belirlediği ortak görüşleri tahtaya yazınız.

İzlenimler: 1049 0 Yorum
0 oy

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 1.Ünite:Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri (Sayfa 23,24,25,26,27,28)

Gönderen: burhan
burhan
burhan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Perşembe, 04 Ekim 2012
9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi

(Konu işlenişi 9. sınıf dil ve anlatım dersi 1. ünitedeki “Dil ve Kültür İlişkisi” konusuyla ilişkilendirile­cektir.)

HAZIRLIK

Deli rüzgâr gibi bağrımda esen

Sabrımı savuran hasretinle sen

Çektiğim dertleri bilmek dilersen

Saçının telini sayıver de gel.

Necmettin Halil ONAN

Etiket: Etiket yok
İzlenimler: 838 0 Yorum
0 oy

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 1.Ünite:Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi (Sayfa 20,21,22)

Gönderen: burhan
burhan
burhan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Perşembe, 04 Ekim 2012
9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi

HAZIRLIK

1. Yukarıdaki fotoğraflarda gördüğünüz insanların yaptıkları işler hangi bilim dallarıyla ilişkilidir? Bu insanların

ilgilendikleri bilim dalları edebiyatta nasıl yer alabilir? Düşüncelerinizi belirtiniz.

İzlenimler: 1024 0 Yorum
0 oy

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 1.Ünite:Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri (Sayfa 12,13,14,15,16,17,18,19) FIRAT YAYINLARI

Gönderen: burhan
burhan
burhan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Cumartesi, 29 Eylül 2012
9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

Ünite :1

Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri:

Hazırlık :


1. Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz sanatçının çalışırken yaptığı fiziksel hareketleri içinde bulunduğu ruh hâli hangi sanat türlerinde konu olarak işlenebilir? Siz bu sanatçının hareketlerini ve davranışlarını hangi sanat etkinliği ile anlatırdınız?

1. Sanatçının içinde bulunduğu ruh hali oldukça önemlidir. Bu ruh hali sanatçının resim, müzik, heykel gibi sanatların ortaya çıkmasına vesile olur.

Etiket: Etiket yok
İzlenimler: 1651 1 Yorum
0 oy
Joomla SEO powered by JoomSEF

Edebiyat Günlüğü Son Yazılar

SPONSORLU BAĞLANTILAR
Eğitim ve Ögretim Sınava Hazırlık