AddThis Social Bookmark Button

REKLAM

Edebiyat Öğretmeni Günlük - Paylaşım Platformu

Çeşitli konularda düşüncelerinizi dile getirin. Öykü, deneme makale, şiir gönderin sizin adınızla yayımlansın. Edebiyat dersleriyle ilgili konu anlatımıı, soru, test, yazılı vb. dokümanlarınızı paylaşın.

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - (Servet-i Fünun Şiiri) Yorumlama-Güncelleme, Değerlendirme(sayfa 104,105)

Gönderen: sercan
sercan
sercan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Pazar, 23 Aralık 2012 11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

YORUMLAMA-GÜNCELLEME

1. Cenap Şahabettin’in doğayı, duygularını yansıtacak biçimde anlatması, kendi ruhunun aynası olarak görmesi ve Tevfik Fikret’in gençlikten, gelecekten beklentileri; Servet-i Fünûn sanatçılarının ya­şadıkları ortamdan memnun olmamalarına bağlanabilir mi? İki şairin hayatı ile şiirleri arasındaki ilişki hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yorumlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

İki sanatçı da bulundukları ortamdan memnun değildir. Tevfik Fikret, dönemin siyasi anlayışına tepkisini sert bir üslupla dile getirirken, Cenap Şahabettin, karamsar, kapalı bir üslubu tercih etmiştir. (sorucenneti.net-alıntılarda kaynak gösteriniz.)

2. Servet-i Fünûn şiirinin edebiyatımızdaki yeri ve değeri nedir?

Divan şiiri nazım şekillerinin terk edilmesi, şiirde ses ve anlam arasında sağlam bir bağ kurulması, şairlerin, imgeleri şiirde ustalıkla işlemeleri, Batılı nazım şekillerinin kullanılması, (sorucenneti.net-alıntılarda kaynak gösteriniz.) serbest müstezatın başarılı örneklerinin verilmesi, mensur şiirin bu dönemde ortaya çıkması Servet-i Fünun şiirinin edebiyatımızda önemli bir yeri olduğunu gösterir.

3. Servet-i Fünûn şiirinin özelliklerini belirleyerek maddeler hâlinde tahtaya yazınız.

4. Yeni Türk şiirinin Servet-i Fünûn’la başladığı yolundaki kabulün dayanak noktasını belirleyiniz.

Şiirde hem temada hem de içerikte değişiklik yaparak yeni Türk şiirinin temelini attıklarını söyleyebiliriz.

20.ETKİNLİK

a. İki gruba ayrılınız. Tevfik Fikret’e ait aşağıdaki dizelerle ilgili düşüncelerinizi anlatan kısa yazılar yazınız.

Birinci grup: “Vatan, çalışkan insanların omuzları üstünde yükselir.”

İkinci grup: “Yükselmeyen düşer: Ya ilerleme, ya düşme!”

b. Yazınızı bitirdikten sonra diğer grubun üyelerinden birine okuyup incelemesi için veriniz.

c. Grup içinde oylama yaparak en beğendiğiniz iki yazıyı belirleyiniz,

ç. Her iki grubun belirlediği toplam dört yazıyı sınıf panosuna asınız.

 

 

DEĞERLENDİRME

1. Servet-i Fünûn’un Türk şiirine getirdiği yenilikler nelerdir?

Divan şiiri nazım şekilleri terk edilmiştir.

Batı edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır. (sone, terzarima)

Bütün güzelliğine önem verilmiştir.

Sembolizm ve parnasizm akımlarının etkisi görülür.

(sorucenneti.net-alıntılarda kaynak gösteriniz.)

Serbest müstezat nazım şekli kullanılmıştır.

Şiir düz yazıya yaklaştırılmıştır.

Şiirde birden çok aruz kalıbı kullanılmıştır.

Şiirde ses ve ahenk güzelliği sağlanmıştır.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

( D ) Sone ve serbest müstezat, Servet-i Fünûn şairlerinin en çok kullandığı nazım şekilleridir.

(  Y ) Servet-i Fünûn şairleri halkı bilinçlendirmek amacıyla şiir yazmışlardır.

( D  ) Servet-i Fünûn şairleri “sanat için sanat” ilkesini benimsemişlerdir.

( D ) Şiirde düz yazıya yöneliş, şiir dilinde ise geriye gidiş görülür.

( D  ) Resim ve müzik, Servet-i Fünûn şiirinde kelimeler kadar önemlidir.

3. Aşağıdaki cümlede bulunan noktalı yere doğru sözcüğü yazınız.

PARNASİZM “Sanat, sanat içindir.” anlayışıyla plastik güzelliği ön planda tutarak varlıkların dış görünüşünü tasvir eden akımdır.

(sorucenneti.net-alıntılarda kaynak gösteriniz.)

“Hayır, hayal ile yoktur benim alışverişim...

İnan ki ne demişsem görüp de söylemişim. ”

4. Yukarıdaki dizeler hangi edebî akımın temel özelliğini ifade etmektedir?

A. Romantizm   B. Klasisizm     C. Sembolizm

D. Sürrealizm    E. Realizm

 

Cevap: E

5. Tablasındaki taze salataları övmek için “Badem bunlar, badem!” diye bağıran satıcı, aşağıdaki söz sanatlarından hangisine başvurmaktadır?

A. Benzetme     B. Tenasüp       C. Kinaye

D. Hüsn-i Talil   E. Açık istiare

 

Cevap: E

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret’in özelliklerinden biri değildir?

a. Gazel ve kaside türünü sık kullanması

b. “Sanat için sanat” ilkesiyle eserler vermesi

c. Okumuş kitleye seslenmesi

d. Aruz ölçüsünü kullanması

e. Dilinin Arapça Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü olması

 

Cevap: A

 

Yeni bir duyarlığı, yeni bir şiir dilini oluşturmaya çalışırken Batı’yı hemen hemen günü gününe izlemişlerdir. Şiirlerinin imgelerle yüklü, sanatlı bir yapısı vardır. Özellikle benzetmeler ve sıfatlarla varlıkların gerçek görünüşlerini değiştirmeye çalışmışlardır. Aşk, doğa, aile yaşa­mı, kişisel tedirginlik ve yakınma temalarını şiirlerinde bol bol işlemişlerdir. (sorucenneti.net-alıntılarda kaynak gösteriniz.)

Bu parçada sözü edilen edebiyat topluluğu ve onun üyelerinden biri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

a) Tanzimat - Abdülhak Hamit Tarhan

b) Servet-i Fünûn - Cenap Şehabettin

c) Garipçiler - Orhan Veli Kanık

d) Millî Edebiyat - Mehmet Emin Yurdakul

e) Cumhuriyet Dönemi - Faruk Nafiz Çamlıbel

(ÖYS-1993)

 

Cevap: B

 

8- (I) 1860-1885 yıllan arasında Fransa’da, sanatçıların etkisi altında kaldıkları parnasizm, sadece roman sanatına özgü bir akımdır. (II) Romantizme tepki olarak doğmuştur. (III) Parnasçıları romantiklerden ayıran önemli fark “Sanat, sanat içindir. ” ilkesine sımsıkı bağlan­malarıdır. (IV) Türk edebiyatında ilk izleri Servet-i Fünûn şairlerinde görülür. (V) Bu akımı bizde ilk tanıtan ve temsil eden Cenap Şehabettin olmuştur.

Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A. I       B. II      C. Ill      D. IV     E. V

 

Cevap: A

0 oy
sercan (1153 puan kazandı)
sercan henüz öz geçmişini yazmamış.
Kazandığı madalyalar:

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEO powered by JoomSEF

Edebiyat Günlüğü Son Yazılar

SPONSORLU BAĞLANTILAR
Eğitim ve Ögretim Sınava Hazırlık