AddThis Social Bookmark Button

REKLAM

Edebiyat Öğretmeni Günlük - Paylaşım Platformu

Çeşitli konularda düşüncelerinizi dile getirin. Öykü, deneme makale, şiir gönderin sizin adınızla yayımlansın. Edebiyat dersleriyle ilgili konu anlatımıı, soru, test, yazılı vb. dokümanlarınızı paylaşın.

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları -Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu (sayfa 23-) -Biryay-

Gönderen: sercan
sercan
sercan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Cuma, 28 Eylül 2012 11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

Tanzimat Döneminde ortaya çıkan edebî türler: Makale, eleştiri, roman, öykü, deneme, fıkra, tiyatro

 

“Turfanda mı Turfa mı?” adlı eserden alınan bölümün ilk paragrafında anlatılanları günümüz şartlarında düşünerek yorumlayınız.

Mansur Bey, otelin kapısına geldiği zaman üzerinde yalnızca Fransızca olarak “Hotel d’Amerique” (Hotel dö Amerika) tabelasını gördü. Türkçe yazıdan, rakamdan eser göremedi. Bunun gibi yerleşmiş olduğu odanın eşya ve döşemesini gözden geçirdiği sırada kimi gerekli eşya ile seccadeyi aradıysa da bulamadı.

Firma veya mağaza isimlerinin bazılarının günümüzde de yabancı sözcüklerden oluştuğunu görüyoruz. Bu bazen ticari kaygılarla bazen de ilgi çekmek için yapılmaktadır. Bu durum dilimizin kirlenmesine neden olmaktadır.


2. Günümüz aydınlarının eğitimde nasıl bir rol üstlendiklerini Tanzimat Dönemi aydınlarıyla karşılaştırarak açıklayınız.

Tanzimat Döneminde aydınlar, yenilik taraftarıdırlar. Eğitimde yapılması düşünülen değişiklikleri desteklemişler, bu değişimlerin nasıl olması gerektiği konusunda öneriler sunmuşlardır. Ancak ortam yeniliklere tam hazır olmadığından bunda yeteri kadar başarı sağlayamamışlardır. Günümüzdeki aydınlar ise eğitimde daha üst düzey çalışmalar yapmaktadırlar. Üniversitelerde akademik çalışmalar yapan aydınlarımız eğitimle ilgili düşüncelerini birbirleriyle tartışmakta, eğitimle ilgili yapılan değişiklikleri, yenilikleri değerlendirmekte, çeşitli öneriler sunmaktadır. Devlet de aydınların düşünce ve önerilerini dikkate almaktadır.


Tanzimat Döneminde gazeteciliğe verilen önem, günümüzde geçerliliğini korumakta mıdır? Neden

Gazetecilik, Tanzimat Döneminde olduğu gibi bugün de önemli bir faaliyettir. Tanzimat Döneminde gazetecilik, yapılan yeniliklerle ilgili toplumu bilinçlendirme amacını taşıyordu. Günümüzde gazetecilik daha çok bilgi ve haber paylaşımına yönelik yapılıyor.

4. Tanzimat’la değişen sosyal, siyasi hayat ve bunların edebiyata yansıması konusundaki düşüncelerinizi birkaç paragrafta dile getiriniz.Yazdıklarınızı arkadaşlarınızla paylaştıktan sonra en beğendiğiniz yazıyı sınıf panosuna asınız.


5. Kitabınızdaki metinlerden hareketle edebî eserlerde niçin faydaya önem verildiğini açıklayınız.


6. Tanzimat Dönemi eserlerinde toplumun eğitilmesi mi, estetik kaygı ve zevk mi önemlidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Tanzimat Dönemi eserlerinde toplumun eğitilmesi, bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır.

Değerlendirme


1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( Y ) Tanzimat’la birlikte hayatın her alanında kökten değişiklikler olmuştur.
( D ) Edebiyatta Tanzimat, ilk özel Türk gazetesinin yayımlanmasıyla başlamıştır.
( D ) Tanzimat’la birlikte getirilmek istenen yenilikler, Türk aydınlarının dile getirdiği fikirlere dayanır.
( Y) Tanzimat eserleri, toplumun sanat zevkini geliştirmek gayesiyle yazılmıştır.
( Y ) Osmanlı İmparatorluğu’nda yenileşme hareketleri halkın isteği üzerine gerçekleştirilmiştir.


2. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’la birlikte edebiyatımıza giren edebî türlerden değildir?
A. Roman B. Makale C. Şiir D. Tiyatro E. Modern hikâye

Cevap C

 

SAYFA 24


3. Aşağıdaki cümleleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

Batı uygarlığı ile tanışan Osmanlı aydınları siyasi, sosyal, ekonomik alanda Batı’nın
örnek alınması gerektiğini düşünüyorlardı. 1860’ta Agâh Efendi ve Şinasi’nin çıkardığı Tercümân-ı Ahval gazetesiyle Tanzimat edebiyatı başlamış oldu.”
Tanzimat sanatçıları eserlerini toplumu bilinçlendirmek amacıyla yazmışlardır.


“Yazın Tarabya’da, Büyükdere’de görülen ecnebi kıyafet ve âdetlerini Müslüman halk,
artık sık sık gidip gelmeye başladığı Beyoğlu’nda kışın daha yakından görür. Garp hayatının
unsurları, taklit ve moda sayesinde gündelik hayatımıza girer.”
Ahmet Hamdi Tanpınar


4. Tanzimat Dönemi ile ilgili yukarıdaki değerlendirme, Tanzimat’ın hangi yönünü ortaya koymaktadır?

Osmanlı toplumu, Tanzimat'la gelen yenilikleri gayrimüslim kesimden görerek taklit etmiştir. Batı tarzı yaşayışı, giyimi önceleri benimsemeyen Müslüman kesim zamanla modaya, alafranga yaşayışa ayak uydurmuştur.


5. Tanzimat Dönemi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A. Tanzimat Dönemindeki ilk adımın “Tanzimat” adı verilen düzenlemeler olduğu
B. Tanzimat’ın yukarıdan aşağıya bir kültür değişiminin ilk adımı sayıldığı
C. Fransız Devrimi’nin ortaya çıkardığı ulusçuluk hareketlerinin Tanzimat Dönemini etkilediği
D. Tanzimat’la birlikte Osmanlıda sosyal yaşamın değişmeye başladığı
E. Tanzimat Döneminin 1839-1860 yılları arasındaki süreci kapsadığı

Cevap E


6. Günümüzde “Resmî Gazete” adıyla yayınına devam eden ilk Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A. Takvim-i Vekayi B. Tasvir-i Efkâr C. Hürriyet
D. Tercüman-ı Ahval E. Musavver

(cevap A)


7. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in çıkardığı gazetelerden biridir?
A. Ayine-i Vatan B. İbret C. Tercüman-ı Hakikat
D. Bedir E. Ceride-i Havadis

(cevap B)

0 oy
sercan (1153 puan kazandı)
sercan henüz öz geçmişini yazmamış.
Kazandığı madalyalar:

Yorumlar 

 
0 #1 arsız 30-09-2012 15:24
;-) çok güzel
Alıntı
 
 
0 #2 kan 01-10-2012 19:54
ğüzel :lol:
Alıntı
 
 
0 #3 Aslısu 06-10-2012 16:49
Dewamı yazarmısnz ltfn sayfa 40 :sad:
Alıntı
 
 
0 #4 keskin 24-11-2012 20:34
sayfa 73-74-67 yaparsanıız çok memnun oluruum
Alıntı
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEO powered by JoomSEF

Edebiyat Günlüğü Son Yazılar

SPONSORLU BAĞLANTILAR
Eğitim ve Ögretim Sınava Hazırlık