Edebiyatımızda makale, Tanzimat'tan sonra görülmeye başlamıştır. => Makalelerde ele alınan konular kanıtlanır. ..." /> Edebiyatımızda makale, Tanzimat'tan sonra görülmeye başlamıştır. => Makalelerde ele alınan konular kanıtlanır. ..." />
AddThis Social Bookmark Button

REKLAM

Edebiyat Öğretmeni Günlük - Paylaşım Platformu

Çeşitli konularda düşüncelerinizi dile getirin. Öykü, deneme makale, şiir gönderin sizin adınızla yayımlansın. Edebiyat dersleriyle ilgili konu anlatımıı, soru, test, yazılı vb. dokümanlarınızı paylaşın.

Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler (11. sınıf Türk Edebiyatı ders notları)

Gönderen: sercan
sercan
sercan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Pazartesi, 25 Mart 2013 Milli Edebiyat kategorisi

1. MİLLİ  EDEBİYAT  DÖNEMİNDE  ÖĞRETİCİ  METİNLER

a.  MAKALE

=> Bilim, fen konularıyla siyasal, ekonomik ve toplumsal konuları açıklayıcı veya yorumlayıcı niteliği olan gazete veya dergi yazılarına "makale" denir.

 

=> Edebiyatımızda makale, Tanzimat'tan sonra görülmeye başlamıştır.

=> Makalelerde ele alınan konular kanıtlanır.

=> Makaleler belli bir araştırmaya bağlı olarak yazılır.

=> Makale yazarken çeşitli belgelerden, kaynaklardan yararlanılır.

=>Makalenin dili akıcı ve sadedir.

=> Makalede açıklama, tanımlama, örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme gibi anlatım yollarına başvurulur.

MİLLİ  EDEBİYAT  DÖNEMİNDE  MAKALE

Makale; Avrupa'da olduğu gibi bizde de gazete aracılığı ile gelişmiştir. Zaman içerisinde pek çok sanatçı tarafın­dan makale türünde yazılar kaleme alınmıştır. Millî Edebiyat Döneminde makale gelişme kaydetmiş; Mehmet Fu­at Köprülü, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay gibi sanatçılar makale yazmışlardır. Sanatçılar; şi­irlerinin, romanlarının ve hikâyelerinin yanı sıra Osmanlının o günkü siyasi ekonomik ve kültürel yapısı hakkında düşüncelerini makale şeklinde dile getirmişlerdir.

Millî Edebiyat Döneminde yazılan makalelerde o dönemde oluşan akımlar (Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türk­çülük) içerik ve dil bakından etkili olmuştur. Özellikle Türkçülük akımı çerçevesinde makaleler kaleme alınmış; dil­de sadeleşmenin önemi, konuların millî duygular çerçevesinde şekillenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Makalelerde, Osmanlı Devleti'nin yaptığı savaşlar ve bu savaşlar sonucunda oluşan olumsuz durum işlenmiştir.

Osmanlının Avrupa karşısında geri kalmışlığı ele alınmış ve çeşitli çözüm yolları üretilmiştir. Osmanlının etnik ya­pısı, bu etnik yapının bozulması ve parçalanması konu edilmiştir.

Roman, hikâye ve şiirde olduğu gibi makalede de halka millî şuur verilme amacı taşınmıştır. Bu düşünceler genel­de sade bir dille yazılmıştır.

b. FIKRA

Gündelik olayların; özel bir görüşle, güzel bir üslupla, kanıtlama gereği duymadan yazıldığı kısa, gündelik yazılardır.

=> Fıkra, gazete yazısıdır.

=> Yazar düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmez.

=>Dil doğaldır. Günlük deyimlere, nükteli sözlere yer verilir.

=> Okuyucuyla ediyormuş gibi bir hava sezdirilir.

=> Fıkra türünde yazı kaleme alanlar: Ahmet Rasim, Falih Rıfkı Atay, Ahmet Haşim, Hüseyin Cahit Yalçın, Peyami Safa...

MİLİ EDEBİYAT  DÖNEMİNDE  FIKRA

Fıkra, Türk edebiyatına Tanzimat'la birlikte girmiştir. Şinasi, "Tercüman-ı Ahval" gazetesindeki yazılarıyla fıkra türünün ilk örneklerini vermiştir. Zamanla fıkra türünde yazılar yazılmış ve çeşitli gazetelerde bunlar yayımlanmıştır. Millî Edebiyat Döneminde; günlük (güncel) konuların yanı sıra siyasi, sosyal, ahlaki, edebî nitelikli fıkralar da yazılmıştır. Millî Edebiyat Döneminde yazılan fıkraların dili genelde sade, üslubu yalındır.

Namık Kemal, Ahmet Rasim, Ahmet Haşim, Falih Rıfkı Atay, Halide Edip Adıvar, Peyami Safa, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç gibi sanatçılar fıkra türünde yazılar kaleme almışlardır.

c. SOHBET

Bir yazarın, kişisel görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden, muhatabıyla konuşuyormuş hissini verecek bir üslupla yazdığı düşünce yazısına sohbet (söyleşi) denir.

Sohbet, kolay okunabilir bir üslupla yazılır; sohbette cümleler genelde devrik olur.

Çoğunlukla, günlük konuların işlendiği sohbet yazılarında senli benli bir anlatım yolu seçilir; hatıralardan, nüktelerden, özlü sözlerden yararlanılır. Makaleye benzer bir yazı türüdür.

Makaleden farklı olarak konu, tez ve savunma amacı güdülmeden ve karşılıklı konuşma havası içinde, sıcak bir dille yazılır.

Konusu daha çok, genel ya da günlük sanat olaylarıdır.

MİLLÎ  EDEBİYAT  DÖNEMİNDE  SOHBET

Sohbet, Türk edebiyatına Tanzimat'la birlikte girmiştir. Millî Edebiyat Döneminde sohbet yazılarında genelde toplum­sal konular işlenmiştir. O günkü devletin durumu, siyasi çalkantılar, savaşlar, buhranlar... sohbet türünün konusunu oluşturmuştur. Millî Edebiyat Dönemindeki sohbetlerin açık, anlaşılır bir dili; yalın ve akıcı bir üslubu vardır.

Türk edebiyatında Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Rasim, Şevket Rado, Halide Edip Adıvar, Yahya Kemal Beyatlı gibi sanatçılar sohbet türünde yazı kaleme almışlardır.

0 oy
Etiket: Etiket yok
sercan (1153 puan kazandı)
sercan henüz öz geçmişini yazmamış.
Kazandığı madalyalar:

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Joomla SEO powered by JoomSEF

Edebiyat Günlüğü Son Yazılar

SPONSORLU BAĞLANTILAR
Eğitim ve Ögretim Sınava Hazırlık