AddThis Social Bookmark Button

REKLAM

Edebiyat Öğretmeni Günlük - Paylaşım Platformu

Çeşitli konularda düşüncelerinizi dile getirin. Öykü, deneme makale, şiir gönderin sizin adınızla yayımlansın. Edebiyat dersleriyle ilgili konu anlatımıı, soru, test, yazılı vb. dokümanlarınızı paylaşın.

Viewing entries tagged 11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir (Sayfa 167)

Gönderen: sercan
sercan
sercan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Cumartesi, 06 Nisan 2013
11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir (Sayfa 167)

SAYFA 167

Okuduğunuz şiiri aşağıdaki özelliklere göre inceleyiniz. Şiirin hangi geleneğin ürünü olduğunu söyleyiniz.

İzlenimler: 1204 1 Yorum
0 oy

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir (Sayfa 164-166)

Gönderen: sercan
sercan
sercan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Cumartesi, 06 Nisan 2013
11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir Sayfa 164-169

IV. Ünite: MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ

SAYFA 164

a. Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir

Hazırlık

1. “Vatan sevgisi”yle ilgili duygularınızı belirtiniz.

2. Hece ölçüsünün İslamiyet Öncesi Türk Edebiyat Dönemi ile bağlantısını açıklayınız.

İzlenimler: 1056 1 Yorum
0 oy

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Sayfa 128,129,130,131 Biryay 2013) Servet-i Fünun Edebiyatının Genel Özellikleri

Gönderen: sercan
sercan
sercan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Perşembe, 07 Şubat 2013
11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Sayfa 128,129,130,131 Biryay 2013) Servet-i Fünun Edebiyatının Genel Özellikleri

SAYFA: 128

1. Sonbahar mevsiminde kendinizi nasıl hissedersiniz? Tabiattaki değişimin sizin ruh hâlinizi nasıl etkilediğini belirtiniz.
Sonbahar, tabiatın kabuğun çekilmeye başladığı mevsimdir. Doğa canlılığını yitirir, yapraklar sararır, dökülmeye başlar. Tabiattaki bu solgunluk insanda hüzün ve karamsarlık duygusu oluşturur.

İzlenimler: 2394 1 Yorum
0 oy

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları - Sayfa 120,121,122,123,124,125,126,127 Biryay 2013)Servetifünun Romanı

Gönderen: sercan
sercan
sercan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Perşembe, 07 Şubat 2013
11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

III. Ünite

Servetifünun Edebiyatı

Roman

Hazırlık

 

 

Sayfa 120

1. Daha önce öğrendiğiniz realizm akımının özelliklerini maddeler hâlinde tahtaya yazarak tekrar ediniz.

http://www.edebiyatogretmeni.tk/edebi-akimlar/realizm.html

 

2. Hayalle gerçek her zaman birbiriyle örtüşür mü? Neden?

Hayalle gerçek her zaman birbiriyle örtüşmez. Hayal ettiğimiz şeyler, gerçek hayatta gerçekleşmeyebilir.

3. Kurduğunuz hayallerle gerçek yaşamınızdaki olayların çatıştığı durumlara örnekler veriniz.

SAYFA: 124

İzlenimler: 3094 0 Yorum
0 oy

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Sayfa 111-119 (2012-2013 Biryay) Servet-i Fünun Döneminde Hikaye

Gönderen: sercan
sercan
sercan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Salı, 08 Ocak 2013
11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

 

4. Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
A. Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
a. Hikâye

SAYFA 111
HAZIRLIK
ETKİNLİK 1
Sosyal olaylar, edebî eserlere yansıtılmalı mıdır? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız.
Sosyal olaylar edebi eserlere yansıtılmalıdır. Çünkü edebi eserler yazıldıkları dönemin sosyal ve siyasi özelliklerini yansıtan önemli kaynaklardır. Bir eserde bireysel konular işlense bile edebi eser, dönemini yansıtmalı, döneminden kopuk olmamalı.

İzlenimler: 2015 1 Yorum
0 oy

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - (Servet-i Fünun Şiiri) Yorumlama-Güncelleme, Değerlendirme(sayfa 104,105)

Gönderen: sercan
sercan
sercan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Pazar, 23 Aralık 2012
11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

YORUMLAMA-GÜNCELLEME

1. Cenap Şahabettin’in doğayı, duygularını yansıtacak biçimde anlatması, kendi ruhunun aynası olarak görmesi ve Tevfik Fikret’in gençlikten, gelecekten beklentileri; Servet-i Fünûn sanatçılarının ya­şadıkları ortamdan memnun olmamalarına bağlanabilir mi? İki şairin hayatı ile şiirleri arasındaki ilişki hakkında ne söyleyebilirsiniz? Yorumlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

İki sanatçı da bulundukları ortamdan memnun değildir. Tevfik Fikret, dönemin siyasi anlayışına tepkisini sert bir üslupla dile getirirken, Cenap Şahabettin, karamsar, kapalı bir üslubu tercih etmiştir. (sorucenneti.net-alıntılarda kaynak gösteriniz.)

İzlenimler: 2949 0 Yorum
0 oy

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Elhan-ı Şita şiiri (Cenap Şahabettin) 2012-2013 -Biryay sayfa 101-104

Gönderen: sercan
sercan
sercan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Cuma, 21 Aralık 2012
11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

 

CEVAPLAR EKLENMEYE DEVAM EDİYOR….

2. METİN

ELHAN-I ŞİTA

1. Yahya Kemal, “Şiir, musikinin kız kardeşidir. ” sözü ile neyi vurgulamaktadır?

Bu sözle,  şiirin ses ahenginin olduğu, şiirdeki seslerin uyumunun insanı bir şarkı gibi etkilediği anlatılmak istenmiş. Yahya Kemal, şiirde ahengi sağlayan unsurlardan ölçü ve uyağın vazgeçilmez olduğunu da ifade etmiş oluyor.

İzlenimler: 6128 1 Yorum
0 oy

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Biryay Yayınları - sayfa 97-100 (Servetifünun şiiri)

Gönderen: sercan
sercan
sercan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Çarşamba, 12 Aralık 2012
Diğer kategorisi

 

SERVET-İ FÜNUN ŞİİRİ

HAZIRLIK

SAYFA 97

ETKİNLİK 1

  1. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuyunuz.
  2. Ulu Önder Atatürk, gençliği nelere, kimlere karşı uyarmaktadır?

Atatürk, gençleri  Cumhuriyet’i ve bağımsızlığı koruma görevinden alıkoymaya çalışan iç ve dış düşmanlara karşı uyarmaktadır. Türk gençliğinin her koşulda Cumhuriyet’i ve bağımsızlığı koruması gerektiği dile getirilmiştir.

  1. Türkiye Cumhuriyeti, kimlere emanet edilmiştir?

Türkiye Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet edilmiştir.

İzlenimler: 22438 11 Yorum
0 oy

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları Sayfa 96 Ödev Çalışmaları

Gönderen: sercan
sercan
sercan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Salı, 11 Aralık 2012
11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi
1. Ödev: Parnasizm, sembolizm ve empresyonizmin özelliklerini, temsilcilerini araştıralım. Parnasizm http://www.edebiyatogretmeni.tk/edebi-akimlar/...
İzlenimler: 1577 0 Yorum
0 oy

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (tüm kitap)

Gönderen: sercan
sercan
sercan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Salı, 11 Aralık 2012
11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi
İzlenimler: 1999 0 Yorum
0 oy

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI –SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA ÖĞRETİCİ METİNLER -BİRYAY-(sayfa 85,88,89,90,91,94,95,96)

Gönderen: sercan
sercan
sercan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Salı, 04 Aralık 2012
11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI –SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA ÖĞRETİCİ METİNLER

SAYFA 85-96

 

1. Öğretici metinlerde dilin hangi işlevi kullanılır? Neden?

Öğretici metinlerde dil göndergesel işlevde kullanılır.

2. Eleştirilmekten hoşlanır mısınız? Eleştiri yapılırken nelere dikkat edilmelidir?

İzlenimler: 4667 1 Yorum
0 oy

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları -Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri (Biryay) Yorumlama-Güncelleme (sayfa 77)

Gönderen: saim
saim
saim henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Çarşamba, 21 Kasım 2012
Diğer kategorisi

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları -Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri (Biryay) sayfa 75-78

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları -Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri (Biryay) Yorumlama-Güncelleme (sayfa 77)

1.    Demokratik yaşamda gazetelere düşen görevler nelerdir? Gazeteler, bu görevlerini yerine getirirken nelere dikkat etmelidir?

Demokratik düzende insanların haber alma ve bilgi edinme hakları vardır. Gazeteler de insanlara bu hizmeti sunan iletişim araçlarından biridir. Demokrasinin gereği olarak gazeteler tarafsız yayın yapmalı, gerçekleri olduğu gibi aktarmalıdır.. Gazetelerin yayıncılık ve habercilik hakları kısıtlanmamalıdır.

2.    Bir kültürün diğerinden etkilenmesi nasıl olur? Açıklayınız.

Bir milletin, başka bir milletin kültüründen etkilenmesinin nedenlerini sıralayacak olursak

Coğrafi yakınlık etkili olur.

İzlenimler: 2869 1 Yorum
0 oy

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları -Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri (Biryay) 2012-2013 sayfa 75-78

Gönderen: saim
saim
saim henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Pazar, 18 Kasım 2012
11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları -Tanzimat Edebiyatının Genel Özellikleri (Biryay) 2012-2013 sayfa 75-78

SAYFA 75

“Türk kültürü” ve “Batı kültürü” kelime gruplarının size çağrıştırdığı kelimeleri aşağıya yazınız ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

Türk kültürü: Türk toplumuna ait maddi ve manevi değerlerin tümü. Yaşam tarzı, giyim, her türlü davranış ve anlayış biçimi, gelenek ve görenekler...

İzlenimler: 3831 1 Yorum
0 oy

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay) sayfa 31,33

Gönderen: sercan
sercan
sercan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Çarşamba, 03 Ekim 2012
11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi
11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay) sayfa 31

"Hak, sorumluluk, özgürlük" kavramları Tanzimat metinlerinde yer aldığı gibi günümüzde de ele alınıp tartışılmaktadır.
Vazife, Mesuliyet, Had ve Hak metni ile Hürriyet adlı metinde ana düşünce hürriyet kavramı üzerine kurulmuştur.
İzlenimler: 6366 0 Yorum
0 oy

2012-2013 11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay) Tanzimat Dönemi -sayfa 34

Gönderen: sercan
sercan
sercan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Pazar, 30 Eylül 2012
11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

II. Ünite: TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI
Değerlendirme


SAYFA 34

1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargı doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
( Y ) Tanzimat Dönemi öğretici metinlerinde bireysel ve edebî konular sıkça işlenir.
( D ) Öğretici metinlerde dil, bir nesneyi, kavramı, olayı anlatmak; açıklamak, bildirmek ve okuyucuyu uyarmak, harekete geçirmek işleviyle kullanılır.

İzlenimler: 8277 0 Yorum
0 oy

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay) 2012-2013 - sayfa 28

Gönderen: sercan
sercan
sercan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Pazar, 30 Eylül 2012
11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Biryay) 2012-2013 - sayfa 28
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI
ÖĞRETİCİ METİNLER


13. Padişahın sarayı ile Çakır Ali’nin köyünü, evini karşılaştırınız. Farklılıkları aşağıya sıralayınız.


Padişahın sarayı ile Çakır Ali'nin köyü ve evi arasında dağlar kadar fark vardır. Çakır Ali'nin köyü, sarayın bahçesi kadar bir alana sahip değildir. Evi ise saraydaki kümes kadar yoktur. Bu farklılık o dönemde yönetici kesim ile halk arasındaki ekonomik dengesizliği göstermektedir.

İzlenimler: 8240 4 Yorum
0 oy

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları -2012-2013 (Biryay) sayfa 25-27

Gönderen: sercan
sercan
sercan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Pazar, 30 Eylül 2012
Diğer kategorisi

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları -2012-2013 (Biryay)
SAYFA 25
II. Ünite: TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI
2. Öğretici Metinler

Hazırlık
1. Tanzimat’tan sonra edebiyatımızda ortaya çıkan türlerden hangilerini öğretici metinler kapsamında değerlendirebiliriz?
Tanzimat'tan sonra edebiyatımızda ortaya çıkan MAKALE, FIKRA, ELEŞTİRİ türleri öğretici metinlerdir.

2. Dokuz ve onuncu sınıfta edindiğiniz bilgileri hatırlayarak öğretici metinlerin yazılış amaçlarını maddeler hâlinde tahtaya yazınız.
Öğretici metinler;
bilgi vermek,
okuyucuya farklı bakış açıları kazandırmak
okuyucuyu yönlendirmek
amaçlarıyla yazılır.

İzlenimler: 6525 2 Yorum
0 oy

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları -Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu (sayfa 23-) -Biryay-

Gönderen: sercan
sercan
sercan henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Cuma, 28 Eylül 2012
11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

Tanzimat Döneminde ortaya çıkan edebî türler: Makale, eleştiri, roman, öykü, deneme, fıkra, tiyatro

İzlenimler: 4121 4 Yorum
0 oy

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları -Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu (sayfa 18) -Biryay-

Gönderen: cetin
cetin
cetin henüz öz geçmişini yazmamış.
User is currently offline
Çarşamba, 26 Eylül 2012
11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları kategorisi

1. Tanzimat Dönemi Edebiyatının Oluşumu

 

Hazırlık

“Gazete, bilgi, haber, yenilikler” kelimelerini kullanarak bir paragraf oluşturunuz. Yazdıklarınızı
arkadaşlarınızla paylaşınız.

Gazete, toplum hayatında bilgi, haber ve iletişimi sağlayan görsel ve yazılı unsurlardan biridir. Tanzimat Dönemindeki yeniliklerden biri de gazetelerin çıkarılmasıdır.

İzlenimler: 15324 8 Yorum
0 oy
Joomla SEO powered by JoomSEF

Edebiyat Günlüğü Son Yazılar

SPONSORLU BAĞLANTILAR
Eğitim ve Ögretim Sınava Hazırlık