REKLAM

Mill Edebiyat Dönemi Test Soruları

1. MİLLİ  EDEBİYAT  DÖNEMİNDE  ÖĞRETİCİ  METİNLER

a.  MAKALE

1. Milli edebiyat döneminin tanınmış ilk romancısı ve hikayecisi sayılır. Şöhretini karakter yaratmada gösterdiği başarıya borçludur. Şahıs ve çevre tasvirlerinde realist, tabiat tasvirlerinde özneldir. İlk dönem romanlarında kadını, kadın psikolojisini ve ferdi konuları işlerken sonraki yıllarda sosyal içerikli geleneğe bağlı konuları işledi. Mor Salkımlı Ev, Ateşten Gömlek, Sinekli Bakkal, Tatarcık... önemli yapıtlarıdır.
Yukarıda özellikleri verilen sanatçımız, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Halit Karay                   B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Reşat Nuri Güntekin                   D) Halide Edip Adıvar
E) Ziya Gökalp

DEVAMI

1. Yakup Kadri, romanlarıyla Tanzimat’tan Cumhuriyet yıllarına uzanan dönemi şu eserleriyle ölümsüzleştirmiştir:

Kiralık Konak, Nur Baba,
I                        II
Yabanİstanbul'un İçyüzü ve Ankara.
III                     IV                 V
Bu parçada numaralanmış hangi eser bir bilgi yanlışlığına neden olmuştur?
A)  I             B) II             C) III             D) IV            E)  V


DEVAMI

 

Milli Edebiyat boşluk doldurma soruları

Milli Edebiyat Dönemiyle ilgili online boşluk doldurma soruları

Online boşluk doldurma uygulamasına girerek kendinizi değerlendirebilirsiniz.

REKLAM